شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
در نامه‌ي رئيس انجمن به اعضاء درخواست شد:‌

اقدام براي نصب ورژن جديد برنامه‌ي سبا

6 ارديبهشت 1388؛
يكشنبه 26 آوريل 2009

جناب آقاي حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره‌ي انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري تهران و حومه با ارسال نامه‌اي به مديران مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل از آنان خواست نسبت به نصب ورژن مورخ 18 فروردين برنامه سبا اقدام كنند. متن نام در ادامه تقديم مي‌شود:‌

عطف به نامه شماره 6215/87/الف/ک مورخ 21//12/87کانون محترم انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات وشرکتهای حمل ونقل داخلی کالای کشور درخصوص موضوع صدرالاشاره ،مقتضی است به منظورنصب ورژن مورخ 15/01/88به دفترمرکزی انجمن ویانمایندگی مستقردرپایانه بارتهران مراجعه فرمائید.

بدیهی است درصورت عدم توجه مسئولیت ناشی ازآن متوجه آن مؤسسه / شرکت خواهدبود.

رو نوشت: کانون محترم انجمن های صنفی کارفرمایان مؤسسات وشرکتهای حمل ونقل داخلی کالای کشور بازگشت به شماره نامه صدرالذکرجهت استحضار.


اگر مايليد آخرين ورژن برنامه‌ سبا را از سايت كانون انجمن‌هاي حمل و نقل ايران باربرداري كنيد اينجا را كليك نماييد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406056

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت نامه های اداری   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License