شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

عدم ارايه خدمات به اين كاميون

5 خرداد 1390
پنج شنبه 26 مه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

موضوع: عدم ارائه خدمات

باسلام:

احتراما: عطف به نامه شماره 5303/11 مورخ 14/02/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع صدرالاشاره به آگاهي مي رسانند؛ به استنادنامه شماره 3660/21 مورخ 29/01/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان اصفهان و در اجراي درخواست قضائي بازپرسي شعبه 15 دادسراي عمومي انقلاب شهرستان اصفهان مقتضي است در صورت مشاهده كاميون بادسان به شماره انتظامي 734ع 14 ايران 31 من ارائه خدمات مراتب را يه نزذيكترين يگان نيروي انتظامي اعلام و از نتيجه اين انجمن را مطلع فرمائيد.

- رئيس هيئت مديره: حسين احمدي زاده
- تاريخ نامه: 28/02/90
- شماره نامه:15816/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License