شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
عكس تزئيني است

عدم ارايه‌ خدمات به رانندگان

7 خرداد 1390
شنبه 28 مه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: عدم ارايه خدمات به رانندگان

با سلام؛

احتراماً‌عطف به نامه شماره 7610/11 مورخ اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به پيوست ليست مشخصات رانندگان محروم از خدمات ماده 11 ارسال مي‌گردد. متقضي است تا اتمام تاريخ‌هاي قيد گرديده از ارايه هرگونه خدمات به رانندگان با مشخصات مندرج در ليست خودداري گردد.

- حسين احمدي زاده. رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 15892/90
- تاريخ نامه: 4/3/90

فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات- محل اقامت: اصفهان
رديفنام و نام خانوادگي رانندهشماره كارت هوشمندمدت محروميت(ماه)تاريخ شروع محروميتتاريخ خاتمه محروميت
1 علي رجبي شهرآبادي 2318724 6 1/3/90 1/9/90
2 برتعلي جزيني درجه 1222656 2 1/3/90 1/5/90
3 مجيد كريمي سجزي 2215932 يك 1/3/90 1/4/90
4 محمد علي عرب‌ بيگي 1935288 يك 1/3/90 1/4/90
5 عليرضا يزداني 1107307 3 1/3/90 1/6/90
6 حسين كريم‌دوست 1226506 يك 1/3/90 1/4/90
7 نادعلي نوبخش 1403907 2 1/3/90 1/5/90
8 ميرحسين كاظمي 1324814 2 1/3/90 1/5/90
9 حسين صادقي 1218190 3 1/3/90 1/6/90
10 مسعود كشكوليان 1218190 2 1/3/90 1/5/90
11 فضل‌الله مهديان ماراني 1228310 2 1/3/90 1/5/90
12 داود خسروي خوزاني 239850 يك 1/3/90 1/4/90
13 حسن دوستي 2257222 3 1/3/90 1/6/90
14 ابراهيم رلفي 1106939 3 1/3/90 1/6/90
15 محمدرضا داروپناه 1267319 4 1/3/90 1/7/90

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 409783

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License