شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ارسال آراء كميسيون ماده 11 و كنترل اطلاعات صحيح راننده

17 خرداد 1390
سه شنبه 7 ژوئن 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ارسال آراء كميسيون ماده 11 و كنترل اطلاعات صحيح راننده

با سلام،

احتراماً به پيوست (در ادامه) تصوير (متن) نامه شماره 9179/11 مورخ 9/3/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران منظم به نامه شماره‌ي 1/72/.11753 مورخ 3/2/90 دفتر محترم فن‌آوري و اطلاعات ارسال مي‌گردد. خواهشمند است با عنايت به مضمون نامه‌هاي مذكور نسبت به موارد زير اقدام لازم معمول و از نتيجه اين انجمن را مطلع نمائيد:
- 1. با مراجعه به اداره حمل و نقل كالا و مسافر استان تهران نسبت به اخذ «يوزرنيم» [1] و پاسوورد (گذرواژه) [2] خود اقدام نمائيد.
- 2. مطابق با دستور‌العمل پيوست نسبت به ايجاد ايميل و درج آن در سيستم (وب سايت اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي تهران)‌ به نشاني http://www.tehran.rmto.ir اقدام نماييد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌15937/90
- تاريخ نامه:‌16/3/90

PDF - 3.3 Mb
دستور العمل ايجاد ايميل و درج آن در سايت اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي تهران

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- نامه‌‌ي مديركل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به
- انجمن‌‌هاي و اتحاديه‌هاي مرتبط با حمل و نقل كالا و مسافر (11 انجمن و اتحاديه)

موضوع: ارسال آراء كميسيون ماده 11 و كنترل اطلاعات صحيح راننده

سلام عليكم

احتراماً با عنايت به مفاد نامه شماره 1/72/11753 مورخ 3/2/90 دفتر محترم فناروي اطلاعات متقضي است كليه شركت‌هاي‌ حمل و نقل در خصوص موارد ذيل اقدام نمايند:
- 1. با مراجعه به اداره حمل و نقل كالا و مسافر استان تهران نسبت به اخذ «يوزرنيم» [3] و پاسوورد (گذرواژه) [4] خود اقدام نمائند.
- 2. مطابق با دستور‌العمل پيوست نسبت به ايجاد ايميل و درج آن در سيستم (وب سايت اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي تهران)‌ به نشاني http://www.tehran.rmto.ir اقدام نمايند.
- 3. مطابق با بند 3 نامه فوق‌الذكر (ادامه) نسبت به انجام تغييرات لازم در سيستم نرم‌افزاري خود اقدام نمايند.

- فرهاد صالحيان مديركل
- شماره نامه: 9179/11
- تاريخ نامه: 9/3/1390

نامه‌ي اداره‌ي كل فناوري و اطلاعات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي به
-  اداات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع:‌ارسال آراء كميسيون ماده 11 و كنترل اطلاعات صحيح راننده و ناوگان بر روي بارنامه و صورت وضعيت

با سلام و احترام

همانگونه كه مطلع هستيد طي سال‌هاي متمادي، اقلام اطلاعاتي مندرج در بارنامه و صورت وضعيت به تدريج اصلاح شده است و با بهره‌برداري از سيستم صدور بارنامه و صورت وضعيت با استفاده از كارت هوشمند، انتظار مي‌رود مشخصات راننده‌ و وسيله‌ي نقليه به صورت صحيح و خوانا و مطابق با كارت هوشنمد روي بارنامه و صورت وضعيت درج گردد.

علي‌رغم تلاش چند ساله،‌ متأسفانه هنوز موادري مشاهده مي‌شود كه نشان مي‌دهد بعضي از اقلام اطلاعاتي عيرمعتبر ثبت شده است. به طور مثال در درج مشخصات پلاك وسيله‌ي نقليه، با اينكه همه پلاك‌ها به ايران تغيير يافته،‌ اما در بعضي از بارنامه‌ها پلاك‌هاي كشورهاي ثبت شده است.

در راستاي درج صحيح اطلاعات بارنامه و صورت وضعيت و همچنين جلوگيري از صدور بارنامه و صورت وضعيت براي رانندگان متخلفف ضروري است موارد زير مورد توجه و امعان نظر قرار گيرد.

1. استان‌ها بايستي در وب‌ سايت استان براي هر شركت حمل و نقل يك يوزرنيم [5] و يك پاسوورد (گذرواژه) [6] آماده نمايند و به صورت محرمانه به نماينده‌ي معرفي شده از طرف شركت ارايه دهندو بدين ترتيب شركت‌ها در سايت استان ثبت مي‌شوند و سپس آدمين [7] استان نسبت به تأييد شركت حمل و نقل اقدام مي‌نمايد.

2. به كليه شركت‌هاي حمل و نقل ابلاغ گردد تا نسبت به ايجاد پست الكترونيك (ايميل) به نام شركت و يا به نام فرد مورد تأييد مديريت شركت اقدام نمايند و همكاران سازمان هنگام ثبت نام حتماً ايميل شركت را به صورت رسمي اخذ و در وب سايت سازمان وارد نمايند تا بعد از اين استان بتواند اطلاعات مربوط به تخلفات رانندان را با ايميل براي شركت ارسال كند.

3. با توجه به حلسه توجيهي كه با حضور نمايندگان تعدادي از استان‌ها، شركت‌هاي بزرگ حمل و نقل و شركت‌هاي توليد‌كننده‌ي نرم‌افزار صدور بارنامه و صورت وضعيت برگزار گرديد و اعلام آمادي شركت‌هاي توليد‌كننده‌ي نرم‌افزار جهت ارتقاء‌ سيستم و فراهم آوردن تمهيدات لازم، بايستي شركت‌هاي حمل و نقل را موظف نمايند تا از طريق شركت‌ نرم‌افزاري مربوطه نسبت به تغيير در سيستم صدور برنامه و صورت وضعيت و ارتقثاء نرم‌افزار اقدام نمايند به نحوي كه امكان جايگزيني فايل‌هاي اطالعاتي دريافت شده از وب‌سايت استان به اسامي ذيل را با فايل‌هاي موجود در بانك‌هاي اطلاعاتي شركت‌ حمل و نقل داشته باشد. اين قبيل فايل‌هاي اطلاعاتي كه تحت نام دريافت افيل تخلفات رانندگان و كارت هوشمند و با ذكر تاريخ به روز رساني در وب استان قرار مي‌گيرد عبارتند از:

  • فايل آراي كميسيون ماده 11 (تخلفات رانندگان) ماهانه به هنگام خواهد شد.
  • فايل رانندگان معتبر حمل و نقل كالا هفتگي به هنگام خواهد شد.
  • فايل رانندگان مختبر حمل و نقل مسافر هفتگفي به هنگام خواهد شد.
  • فايل ناوگان معتبر حمل و نقل كالا هفتگي به هنگام خواهد شد.
  • فايل ناوگان معتبر حمل مسافر هفتگي به هنگام خواهد شد.
  • فايل رانندگان نا‌معتبر بخش كالا و مسافر هفتگي به هنگام خواهد شد.
  • فايل ناوگان نامعتبر بخش كالا و مسافر هفتگي به هنگام خواهد شد.

4. بهره‌برداري از فايل‌هاي مذكور در دوره‌هاي زماني تعيين شده بسيار حائز اهميت مي‌باشد و شركت‌هاي حمل و نقل بايستي امر به هنگام سازي اطلاعات و بهره‌برداري از آن‌ها در نرم‌افزارهاي ورود اطلاعات بارنامه و صورت وضعيت را جدي بگيرند و چنانچه در اخذ فايل‌ها از وب با مشكل مواجه مي‌شوند، با مراجعه حضوري به سازمان سي.دي آن را دريافت نمايند. انجمن‌هاي صنفي هم مي‌توانند فايل‌ها را دانلود كنند و به صورت سي.دي و يا هر روش مناسب ديگري بين شركت‌هاي حمل و نقل توزيع نمايند. بديهي است عدم دانلود فايل‌ها به هر دليل، رافع مسؤليت شركت‌ها نمي‌باشد.

5. نرم‌افزارها بايد به نحوي اصلاح شود كه بدون وابستگي به شركت‌هاي نرم‌افزاري و فقط توسط شركت‌هاي حمل و نقل اطلاعات آن قابليت به روز شدن داشته باشد. حداكثر مدت آماده‌سازي نرم‌افزار يك ماه مي‌باشد و تا آن زمان شركت‌هاي حمل و نقل موظف‌ هستند فهرست رانندگان متخلف را به صورت چشمي كنتر نمايند.

6. بديهي است متناسب با فايل‌هاي ارسالي، كنترل‌ها لازم در سيستم كنترل بارنامه‌ و صورت وضعيت لحاظ خواهد شد و از تاريخ 1/4/90 شركت‌هايي كه از آخرين وضعيت دريافت فايل تخلفات و كارت هوشمند استفاده نكنند و براي رانندگان متخلف بارنامه و يا صورت وضعيت صادر نمايند و همچنين اطلاعات معتبر نظير شماره صحيح و پلاك و سيله نقليه و شماره صحيح كارت هوشمند را درج ننمايند، مقصر شناخته مي‌شوند و در سيستم كنترل بارنامه و يا صورت وضعيت براي آن‌ها حواله جديد صادر نخواهد شد و اين قبيل شركت‌ها بايد پاسخگو باشند.

- فرامز مداح مدير كل دفتر فناروي اطلاعات
- شماره نامه:‌1/72/11752
- تاريخ نامه:‌3/2/1390

[1] Username

[2] Password

[3] Username

[4] Password

[5] username

[6] password

[7] admin


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License