شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك

8 تير 1390
چهار شنبه 29 ژوئن 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك

سلام عليكم؛

احتراماً عطف به نامه شماره 10991/11 مورخ 24/3/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه نامه‌ي شماره 3193/16/16 مورخ 28/2/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان مازندران در خصوص موضوع صدر‌الذكر جهت آگاهي ارسال مي‌گردد. مقتضي است با عنايت به مضمون نامه مذكر در صورت مشاهده رانندگان با مشخصات قيد گرديده در نامه موصوف ضمن عدام ارايه هر گونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 15999/90
- تاريخ نامه:‌30/3/90

مدارك مفقودي
نام و نام خانوادگيكارت هوشمند رانندهكارت هوشمند ناوگانسايرمدارك
خيرالله خليل پور 1244294 4263413 كاميون 355 ع 16 ايران 62
حميد جعفري سياهدشتي 1751551 4273824 كاميون 414 ع 35 ايران 62
سيد عباس حسين‌نژادي 2089792
حسين نوبخت 1849487
فرزاد نصرالهي 2114189
مرتضي توكلي 2016142

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 409783

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License