شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ميزان كارمزد مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالا

19 اسفند 1391
شنبه 9 مارس 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ميزان كارمزد مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالا.

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 1/74/27885 مورخ 4/3/90 دفتر محترم حمل و نقل كالا منضم به نامه شماره 720/90/الف/ك مورخ 23/1/90 كانون محترم انجمن‌هاي صنفي كارفرمايايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور وضمائم مربوطه مبني بر ارايه مستندات به ادارات مالياتي به منظور استيفا حقوق مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كه كمتر از سقف بخشنامه شدمه 71/125669 مورخ 16/10/87 معاونت محترم وزير و رياست سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌آي كارمزد دريافت مي‌نمايند جهت آگاهي و بهره برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌ 19169/91
- تاريخ نامه:‌ 10/12/91

- از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي
- به مديركل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان گيلان

موضوع: ميزان كارمزد مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالا

با سلام و احترام

به پيوست (در ادامه) ضمن ارايه نامه شماره 7203/90/الف مورخ 23/1/90 (ثبتي 7234) كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور منضم به نامه انجمن‌ صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي استان گيلان مبني بر ملاك عمل قرار گرفتن سقف كارمزد تعيين شده موضوع بخشنامه شماره 71/125669 مورخ 16/10/87 از سوي سازمان‌هاي مالياتي استان به آگاه مي‌رساند:

مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخل كالا ضمن رعايت مفاد بخشنامه اخيرالذكر ملزم به درج مبالغ دريافتي به عنوان كارمزد يا كميسيون خود از رانندگان در بارنامه مي‌باشند.

بديهي است مؤسسات و شركت‌هايي كه كمتر از سقف ابلاغي كارمزد دريافت مي‌نمايند مي‌توانند با ارايه مستندات به اداره دارات مالياتي كشور نسبت به استيفا حقوق خود اقدام نمايند.

- داريوش اماني مديركل دفتر حمل و نقل كالا
- شماره نامه:‌1/74/27885
- تاريخ نامه:‌4/3/1390

- از كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور
- به مديركل محترم دفتر حمل و نقل كالا

موضوع: ميزان كارمزد مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالا

سلام عليكم؛

احتراماً، به پيوست نامه شماره ك 143 مورخ 18/1/90 كانون محترم انجمن‌هاي صنفي شركت‌هاي حمل و نقل كالاي استان گيلان مبني بر اعلام ميزان حداقل نرخ كميسيون (كار مزد)‌به منظور ايجاد رقابت در ميان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل ايفاد مي‌‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد با توجه به مضمون نامه و پيگيري اكثريت انجمن‌هاي تحت پوشش اين كانون، مراتب را امر به ابلاغ فرموده تا اقدام متقضي به عمل آيد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:7203/90 /الف
- تاريخ نامه:‌23/1/90

- از كانون انجمن‌هاي صنفي و كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و قنلا كالاي داخلي استان گيلان

سلام عليكم.

احتراماً، برخي از ادارات مالياتي استان گيلان كليه شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل را موظف به دريافت سقف كارمزد برابر بخشنامه 81/125668 مورخ 16/10/87 رياست محترم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور مي‌نمايند و براساس حداكثر كارمزد از شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل ماليات دريافت مي‌دارند. همانطوري كه مستحضريد برخي از شركت‌ها كمتر از نرخ تعيين شده كارمزد از رانندگان دريافت مي‌دارند. لذا خواهشمند است دستور فرمائيد با عنايت به اينكه دريافت كمتر از كارمزد تعيين شده منع قانوني نداشته و دريافت بيش از سقف تخلف محسوب مي‌گردد به كليه ادارات سازمان مالياتي اين استان موضوع از سوي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور اعلام گردد تا مشكلات شركت‌‌هايي كه دفاتر قانوني دارند به نحوي حل گردد.

- با احترام رئيس هيأت مديره كانون انجمن‌هاي صنفي و كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و قنلا كالاي داخلي استان گيلان
- شماره نامه:‌ك 143
- تاريخ نامه:‌18/1/90

- از كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور
- به رئيس محترم كانون انجمن‌هاي صنفي و كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و قنلا كالاي داخلي استان گيلان

موضوع: ميزان كارمزد مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالا

با سلام و احترام، عطف به رونوشت نامه شماره 7203/90/الف/ك مورخ 23/1/90 به پيوست تصويبر نامه شماره 1/74/27885 مورخ 4/3/90 جناب آقاي مهندس اماني مديركل محترم دفتر حمل و نقل كالا در خصوص موضوع صدرالذكر به منظور آگاهي و ابلاغ به كليه انجمن‌هاي حمل و نقل تحت پوشش ارسال مي‌گردد.

- و من الله التوفثق حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 2320/10/51/ك
- تاريخ نامه:‌25/3/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License