شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

متفرقه

:درون گروه بخشنامه‌ها

مقالات مربوط به اين واژه-كليد

مقاله ها

ممنوعيت حمل و نقل بارهاي ترافيكي در طرح نوروزي سال 91

پنج شنبه 16 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

نحوه نظارت بر حفاظ‌هاي ايمني وسايل نقليه باري با وزن ناخالص بيش از 5/3 تن

پنج شنبه 9 اوت 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

الزام ثبت شماره ملي و شناسه ملي صاحبان حقيقي يا حقوقي كالا در بارنامه

دو شنبه 7 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

الزامي بودن درج كد 5 رفمي مؤسسه/شركت حمل و نقل در محل شناسه فيس‌هاي واريزي جهت پرداخت بيمه تكميلي عمر و درمان رانندگان ناوگان جاده‌اي كشور

چهار شنبه 14 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

بيمه مسؤليت مدني

يكشنبه 19 مه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

بيمه تكميلي درمان گروهي مديران، متصديان و كاركنان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

يكشنبه 27 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

برگزاري دوره‌هاي آموزشي مديران و متصديان با همكاري واحد محترم جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي

سه شنبه 17 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

توافقنامه واگذاري 200دستگاه كاميون از سبد توليدات شركت ماد خودرو ديزل

چهار شنبه 14 اوت 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

تحويل سوخت خودروهاي بين شهري بر اساس كارت هوشمند ناوگان در سيستان و بلوچستان

يكشنبه 23 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

در دوره‌هاي آموزشي مديران و متصديان ثبت نام كنيد!

سه شنبه 1 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

500 ميليون ريال وام با نرخ 15 درصد جهت نوسازي ناوگان

سه شنبه 5 مارس 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

فهرست كالاهاي ممنوع الورود به كشور عراق

دو شنبه 5 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

فهرست مشخصات مديران، متصديان و كاركنان و افراد تحت تكفل آنان را براي تكميل پرونده‌ي بيمه‌ تكميلي، تكميل و ارسال كنيد

دو شنبه 7 مه 2012 بوسيله ى اميد قاسمي

فهرست خودروهاي تجاري حمل بار مورد تأييد سازمان ملي استاندارد ايران براي ثبت سفارش واردات

جمعه 7 مارس 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

فهرست رانندگان متخلف را خودتان دانلود فرماييد

دو شنبه 6 اوت 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

فايل‌هاي ضبط شده‌ي صوتي و تصويري توسط دستگاه‌ها در واحدهاي صنفي را در اختيار دستگاه‌هاي ديگر قرار ندهيد!

دو شنبه 8 آوريل 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

فرم كنترل اجزاء فني وسايل نقليه

دو شنبه 18 فوريه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

فرم بيمه تكميلي قرارداد درمان كاركنان و مديران و متصديان شركت‌هاي حمل و نقل بار داخل كشور براي سال 92-93

شنبه 5 اكتبر 2013 بوسيله ى اميد قاسمي

فرم جديدد گواهي ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم

يكشنبه 4 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

كلاهبرداري از واحدهاي صنفي به روش‌هاي جديد

شنبه 23 نوامبر 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

كمك به زلزله‌زدگان استان آذربايجان شرقي

دو شنبه 10 سپتامبر 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

كمك به ستاد بازسازي عتبات عاليات

پنج شنبه 18 آوريل 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

كنترل و مقابله با حمل و نقل، نگهداري و تجهيزات قاچاق و غيراستاندارد

دو شنبه 10 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

كنترل و نظارت بر وسايل نقليه عمومي بار و مسافر

شنبه 15 فوريه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

كنترل توزين محمولات ترافيكي

چهار شنبه 11 آوريل 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

كنترل صحت كارت هوشمند و رسيد آن از طريق سايت

چهار شنبه 11 آوريل 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

كالاهاي وارداتي

سه شنبه 3 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

لزوم استفاده از تجهيزات زمستاني

چهار شنبه 19 دسامبر 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ممنوعيت استفاده از آرم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در كارت ويزيت مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

دو شنبه 10 فوريه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ممنوعيت به كارگيري و اشتغال اتباع خارجي غيرمجاز بدون داشتن پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور

چهار شنبه 11 ژوئيه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه

چهار شنبه 12 دسامبر 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه

يكشنبه 3 فوريه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ممنوعيت صدور بارنامه خارج از حوزه جغرافيايي

پنج شنبه 23 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مهم و فوري: برگزاري دوره‌هاي آموزشي مديران و متصديان با همكاري واحد محترم جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي

يكشنبه 18 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مانور روز بدون حادثه ترافيكي در محورهاي مواصلاتي سمنان برگزار شد

چهار شنبه 16 نوامبر 2011

ماجراي فهرست مشخصات مشتريان كاميون‌هاي هوو

يكشنبه 2 مارس 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي ترافيكي طرح نوروزي 1392

دو شنبه 11 مارس 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مدير فني

يكشنبه 30 نوامبر 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مراكز مجاز معاينه فني خودروهاي سنگين و نيمه سنگين

دو شنبه 24 دسامبر 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مراسم يوم الله سيزدهم آبان روز ملي مبارزه با استكبار جهاني

پنج شنبه 25 اكتبر 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مشخصات فني مجاز وسايل نقليه عمومي منتشر شد

دو شنبه 7 ژانويه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مطالبه گواهي بهداشتي در جابجايي دام و فراورده‌هاي خام دامي

شنبه 25 اكتبر 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

معرفي وب گاه براي دريافت شناسه ملي فرستند و گيرنده بار

چهار شنبه 9 ژانويه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

معرفي سايت روزنامه رسمي كشور براي استخراج شناسه ملي صاحبان بار

چهار شنبه 14 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

نقش پليس اطلاعات و امنيت عمومي فاتب در نظارت بر واحدهاي صنفي

سه شنبه 4 فوريه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

نوسازي ناوگان باري و مسافربري

شنبه 15 نوامبر 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

نامه رئيس كانون به فرمانده نيروي انتظامي در خصوص سرقت كاميون‌ها و محموله‌هايشان

دو شنبه 14 ژوئيه 2014 بوسيله ى گروه نويسندگان , حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

چاپ بارنامه تمبردار دولتي

دو شنبه 18 مارس 2013 بوسيله ى اميد قاسمي

نحوه شمول طرح ارتقاي پوشش بيمه اصناف

چهار شنبه 18 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

نحوه‌ مهار عمودي بشگه‌ها

چهار شنبه 14 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

نخستين شماره‌ي بولتن خبري سازمان تأمين اجتماعي ويژه‌ي كارفرمايان منتشر شد

چهار شنبه 28 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

نسخه 01/11/90 كنترل بارنامه

دو شنبه 6 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

نصب بخاري درجا براي كاميون‌هاي 19 تن به بالا

يكشنبه 20 ژانويه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

نصب تابلوي ميزان مبلغ قانوني كميسيون

شنبه 1 نوامبر 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

نصب دوربين‌هاي مدار بسته و سيستم حفاظتي

چهار شنبه 24 دسامبر 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

نظارت مديران فني مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

چهار شنبه 28 نوامبر 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

هفته احياء امر به معروف و نهي از منكر

يكشنبه 4 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

همدردي با هموطنان عزيز زلزله زده آذربايجان شرقي:‌ احداث يك درمانگاه

پنج شنبه 27 سپتامبر 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

هشدار انتظامي پيرامون كلاهبرداري تلفني افراد سودجو

يكشنبه 4 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ورژن 1، 1، 10، 1390 برنامه‌ي سبا را نصب كنيد!

سه شنبه 17 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

گواهي بهداشتي به منظور جا به جايي هرگونه فرآورده‌‌هاي دامي

سه شنبه 6 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

پيشگيري از تصادفات واژگوني ناوگان حمل و نقل عمومي جاده‌اي

سه شنبه 15 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

پاسداشت زبان و خط فارسي

پنج شنبه 31 ژانويه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

آخرين خبر از بيمه تكميلي درمان و عمر رانندگان بار كشور

دو شنبه 27 اوت 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

آذين بندي به مناسبت ايام مبارك دهه فجر

سه شنبه 3 فوريه 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

افزايش تسهيلات نوسازي ناوگان

چهار شنبه 22 مه 2013

الزام مديرعامل به حضور تمام وقت در شركت

شنبه 30 مه 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

الزام نصب ورژن 90،11،1،1برنامه سبا

يكشنبه 5 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

الزام اخذ كپي برگ سبز و ذكر مشخصات آن در فاكتور خريد

شنبه 17 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

الزام استفاده از سايت انجمن تهران جهت اخذ بخشنامه‌ها

يكشنبه 14 اوت 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

الزام استفاده از علائم هشداردهنده در وسايل نقليه باربري

شنبه 8 ژوئن 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

الزام ثبت شماره ملي افراد حقيقي و كد شناسه افراد حققوقي در سيستم صدور بارنامه

شنبه 31 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

امتناع از عرضه‌ي محصولاتي كه افزايش قيمت خودسرانه دارند

يكشنبه 18 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

انبار توشه براي شركت‌هاي باربري و مسافربري

پنج شنبه 12 ژوئيه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

انصراف از دريافت يارانه

دو شنبه 9 ژوئيه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

اجراي قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي و عناوين و اصطلاحات بيگانه در واحدهاي صنفي

پنج شنبه 29 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

اجراي طرح ممنوعيت تردد ناوگان فرسوده عمومي در حمل و نقل جاده‌‌اي كشور

پنج شنبه 6 فوريه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

احتناب از تبليغ كالا در شبكه‌هاي‌ ماهواره‌اي فارسي زبان خارجي

شنبه 17 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ارسال پيامك براي دريافت پيامك

پنج شنبه 9 آوريل 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ارسال بارنامه‌هاي صادره در سال 93

يكشنبه 12 آوريل 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

از شوراي اصناف كشور به اصناف كشور

يكشنبه 4 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

استقبال از سي و چهارمين سالگرد پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي

چهار شنبه 23 ژانويه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

استعلام كارت هوشمندد

سه شنبه 31 ژوئيه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

اعمال نظارت دقيق مديران فني بر تجهيزات ايمني ناوگان حمل و نقل عمومي جاده‌‌اي در فصول پائيز و زمستان

شنبه 19 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

بند 2 صورتجلسه مورخ 12/10/90

شنبه 3 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

بند الف آئين‌نامه اجرايي ماده 28 قانون اشتغال

چهار شنبه 18 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

به مقصد نرسانيدن محموله

شنبه 20 اوت 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

به درخواست سازمان زيباسازي شهرداري تهران: از ايجاد تزاحم بصري براي شهروندان خودداري فرماييد

چهار شنبه 4 آوريل 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

به روز رساني جداول ناوگان و رانندگان فعال و متخلف در نرم‌افزار سبا

چهار شنبه 30 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

بيمه تكميلي خود را تكميل كنيد!

يكشنبه 29 آوريل 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

با مأموران آمار گيري همكاري كنيم!

دو شنبه 28 اكتبر 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

بار اضافه بر ظرفيت وسايل نقليه تخليه خواهد شد

دو شنبه 4 فوريه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

بارنامه را درست بنويسيم!

شنبه 1 ژوئن 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

بخشنامه فوري در خصوص عملكرد مالياتي سال 1389

چهار شنبه 6 ژوئن 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

بخشنامه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص حداقل مزد سال 91

سه شنبه 10 آوريل 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

بخشودگي جراتم بدهي به سازمان تأمين اجتماعي

دو شنبه 9 سپتامبر 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

بدون مجوز سازمان دامپزشكي حمل دام زنده ممنوع است

دو شنبه 14 ژوئيه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

برگزاري كلاس‌هاي آموزشي ماليات بر ارزش افزوده،

شنبه 12 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

برگزاري مانور روز بدون حوادث ترافيكي در محور مواصلاتي استان سمنان

شنبه 23 نوامبر 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

برگزاري نمايشگاه بين‌المللي حمل و نقل عمومي و خدمات شهري

سه شنبه 21 اكتبر 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

براي دريافت پروانه عبور نمايندگان آشنا را معرفي كنيد

شنبه 25 اوت 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

بررسي مشكلات مؤسسات حمل و نقل جاده‌آي در خصوص اضافه بار

پنج شنبه 6 فوريه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

بزرگداشت يوم‌الله سيزدهم آبان روز ملي مبارزه با استكبار جهاني!

چهار شنبه 2 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

بزرگداشت ايام دهه‌ي كرامت

دو شنبه 3 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

تكليف قانوني شركت‌هاي حمل و نقل در نگارش صحيح نشاني گيرنده‌ي كالاها در بارنامه

شنبه 24 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

تكميل فرم براي اصلاح اطهارنامه‌هاي ارسالي

شنبه 4 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

تكثير بارنامه تمبردار دولتي براي ذينفعان

شنبه 8 ژوئن 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

تمديد قراردادهاي درمان تكميلي و عمر و حوادث گروهي زانندگان جاده‌اي كشور

پنج شنبه 8 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

تمديد پروانه فعاليت

شنبه 10 مه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

تمديد پروانه فعاليت فراموش نشود

سه شنبه 18 سپتامبر 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

توافقنامه واگذاري 500 دستگاه كاميون از سبد توليدات شركت ارس خودرو ديزل

چهار شنبه 14 اوت 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

توزيع سوخت بر مبناي اطلاعات آخرين بارنامه صادره مندرج بر روي كارت هوشمند

چهار شنبه 11 آوريل 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

تأسيس بانك اصناف و تأمين سرمايه اوليه

سه شنبه 9 ژوئيه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

تخفيف ويژه‌ي شركت كشتيراني آفتاب براي جابه‌جايي خودرو‌ها

پنج شنبه 12 ژوئيه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

تخصيص لاستيك نقتكش‌ها

سه شنبه 9 آوريل 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

تخصيص سهميه سوخت بر اساس عملكرد

پنج شنبه 18 دسامبر 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

تسهيلات جديد براي تحصيل در دانشگاه جامع علمي كاربردي

پنج شنبه 13 ژوئن 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

تشكيل اولين مجمع عمومي عادي شركت تعاوني خدمات پشتيباني اعضاي كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي سراسري

شنبه 4 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

تعيين تكليف و اعزام به خدت مشمولان

شنبه 17 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ثبت كد ملي يا كد شناسايي فرستنده و گيرنده‌ي كالا در سيتسم صدور بارنامه الزامي شد

سه شنبه 11 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ثبت نام بيمه درمان تكميلي مديران و متصديان

سه شنبه 10 ژوئيه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ثبت ساعت ورود كاميون در مقصد

جمعه 21 مارس 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

جلوگيري از ورود نهال غيراستاندارد به استان فارس

يكشنبه 2 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

جلوگيري از تردد وسايل نقليه فاقد معاينه فني و دودزا

سه شنبه 1 ژانويه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

جمع‌ آوري كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي براي اهداء به هموطنان زلزله زده

شنبه 19 ژانويه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

جدول جراتم جديد تخلفات رانندگي ابلاغ شد

سه شنبه 21 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

حق عضويت سال 1390

سه شنبه 20 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

حمل و نقل پسمانده هاي ويژه

شنبه 10 مه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

حمل انواع روغن‌هاي خوراكي خام توسط ناوگان حمل فرآورده‌هاي نفتي!

دو شنبه 30 ژوئيه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

حذف يك برگ بارنامه دولتي (مخصوص مؤسسه يا شركت حمل و نقل)‌ از تاريخ 1/10/91

دو شنبه 24 دسامبر 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

دوربين‌هاي مداربسته فقط در فضاهاي عمومي نصب شود

چهار شنبه 6 ژوئن 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

در ارايه اطلاعات آماري فعاليت‌هاي اقتصادي به نمايندگان بانك مركزي همكاري كنيد

شنبه 18 آوريل 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

درباره‌ نصب بخاري‌ درجا در كاميون‌هاي 19 تن و بالاتر

سه شنبه 15 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

درج اطلاعات بار در سامانه درگاه ملي بار

چهار شنبه 13 ژوئن 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

درخواست شركت اطمينان بار

يكشنبه 13 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

دعوت از اصناف براي شركت در مراسم گراميداشت سالگرد ارتحال قائد عظيم‌ الشأن

سه شنبه 29 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

دعوت به حضور در مراسم گراميداشت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي

چهار شنبه 23 ژانويه 2013

دعوت به حضور در همايش بزرگ معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري تهران

دو شنبه 19 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

دعوت براي مشاركت در تأسيس يك شركت سهامي بين‌المللي

يكشنبه 18 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

دعوت شوراي همانگي تبليغات اسلامي براي حضور در مراسم گراميداشت پانزده خرداد

چهار شنبه 30 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

رفع مشكل حق بيمه تكميلي رانندگان حمل محمولات خاص

شنبه 3 سپتامبر 2011

رانندگان داراي اقساط معوق به بانك ملي خوزستان

سه شنبه 5 ژوئن 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

راه اندازي شبكه تلويزيوني بازار

چهار شنبه 1 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

رعايت نكات حفاظتي و امنيتي

سه شنبه 10 ژوئيه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

زمان ملاقات مردمي رئيس مركز اصناف و بازرگانان

چهار شنبه 27 ژوئن 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

سوء استفاده از اطلاعات شخصي رانندگان در هنگام صدور بارنامه

دو شنبه 3 فوريه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

سوء استفاده از سربرگ شركت حمل و نقل تهران بار دانا

شنبه 22 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

سازمان بازرگاني استان تهران: ضرورت ترويج فرهنگ اقامه‌ي نماز جماعت در اول وقت

شنبه 13 اوت 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

شمارش دقيق بارنامه‌هاي دريافتي از بانك‌ها‌ي عامل توزيع بارنامه

چهار شنبه 17 آوريل 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

شركت دو نفر از اعضاء هيأت مديره انجمن در دوره آموزشي قضاوت در شوراهاي حل اختلاف

دو شنبه 18 مارس 2013 بوسيله ى اميد قاسمي

صد هزار وانت فعال سازماندهي شده دوگانه سوز مي‌شوند

دو شنبه 9 ژانويه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

صدور بارنامه خارج از حوزه‌ فعاليت تخلف است

دو شنبه 23 ژوئيه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ضوابط فعاليت وسايل نقليه سبك (وانت بارها) در بخش حمل و نقل كالاي برون شهري

شنبه 17 اوت 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ضوابط جديد به كارگيري مديرفني شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي

شنبه 8 فوريه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ضرورت نظارت كافي بر كارت هوشمند راننده و ناوگان هنگام صدور بارنامه و صورت وضعيت

چهار شنبه 23 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ضرورت وجود مجوز سازمان دامپزشكي براي حمل دام زنده.

شنبه 15 فوريه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ضرورت استفاده از اقدامات پيشگيرانه در مبارزه با سرقت در اصناف و اماكن عمومي

يكشنبه 2 نوامبر 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

ضرورت استفاده از تجهيزات زمستاني

شنبه 18 فوريه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

طرح استقبال از بهار

دو شنبه 3 فوريه 2014 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

طرح استقبال از بهار براي ويرايش چهره‌ي تهران

يكشنبه 4 مارس 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم ارايه خدمات به رانندگان و ناوگان محروم

چهار شنبه 20 فوريه 2013 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

عدم استفاده از نشان‌هاي اديان ديگر

دو شنبه 21 مه 2012 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

واژه كليدهاى يك گروه

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 409783

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License