شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

شبكه اطلاع‌ رساني انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري تهران و حومه در خدمت: حمل و نقل سريع، سالم، ايمن، و ارزان كالا به سراسر ايران
- نشاني: خيابان شريعتي، سه راه طالقاني، خيابان خواجه نصير طوسي، شماره 225
- تلفن: 77628680 تا 83 و 77509153

تازه ترين مقاله ها


تازه ترين مقاله ها


در ارايه اطلاعات آماري فعاليت‌هاي اقتصادي به نمايندگان بانك مركزي همكاري كنيد

29 فروردين 1394
شنبه 18 آوريل 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري! سلام عليكم؛ احتراماً، عطف به پيوست نامه شماره 9889/ 94 / الف / ك مورخ 94/1/16 كانون محترم انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور منظم به تصوير نامه شماره 150374/74/1 مورخ 93/12/25 مديركل محترم دفتر حمل و نقل كالا و ضمائم مربوطه مبني بر همكاري (...)


حذف شرط سقف سني براي صدور كارت هوشمند ناوگان حمل و نقل عمومي

24 فروردين 1394
دو شنبه 13 آوريل 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري! موضوع: صدور كارت هوشمند براي ناوگان حمل و نقل عمومي. سلام عليكم؛ احتراماً، عطف به نامه شرماه 11/386 موره 94/1/19 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه بخشنامه شماره 2450/74 مورخ 94/1/18 معاون محترم حمل و نقل سازمان محترم راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در (...)


ممنوعيت صذور بارنامه در خارج از حوزه فعاليت

23 فروردين 1394
يكشنبه 12 آوريل 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري! موضوع: ممنوعيت صدور بارنامه در خارج از حوزه فعاليت سلام عليكم؛ احتراماً، عطف به نامه شماره 11/256 مورخ 94/1/10 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق به آگاهي مي‌رساند: بر اساس گزارش‌هاي مكرر استان‌هاي همجوار و رئيس محترم پليس (...)


ارسال بارنامه‌هاي صادره در سال 93

يكشنبه 12 آوريل 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون‌شهري! موضوع: ارسال بارنامه‌هاي صادره سال 93 سلام عليكم؛ احتراماً، عطف به نامه شماره 11/230 مورخ 94/1/10 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق به آگاهي مي‌رساند، با عنايت به پايان سال 1393 و لزوم جمع‌بندي اطلاعات مذكور در سالنامه‌ آماري، (...)


ارسال پيامك براي دريافت پيامك

20 فروردين 1394
پنج شنبه 9 آوريل 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون‌شهري! موضوع: ارسال پيامك. سلام عليكم؛ احتراماً، عطف به نامه شماره 11/51884 مورخ 1393/12/27 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران منضم به تصوير نامه شماره 151624/71/7 مورخ 93/12/26 دفتر محترم فناوري و اطلاعات و ارتباطات و ضميمه مربوطه به آگاهي مي‌رساند: با توجه به اينكه (...)


ماليات بر ارزش افزوده سال 1394

18 فروردين 1394
سه شنبه 7 آوريل 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري! موضوع: ماليات بر ارزش افزوده سال 1394 سلام عليكم؛ احتراماً، در ادامه نامه شماره 495/ب.9 مورخ 94/1/17 اتاق محترم اصناف تهران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهي و اقدام لازم ارايه مي‌شود. حسين احمدي‌زاده رئيس اتحاديه شماره نامه: 8/ح/الف تاريخ نامه: (...)


طرح ممنوعيت تردد در نوروز سال 1394

24 اسفند 1393
يكشنبه 15 مارس 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري! موضوع: طرح ممنوعيت تردد در نوروز سال 1394 سلام عليكم؛ احتراماً، عطف به نامه شماره 11/51283 مورخ 93/12/23 اداره كل محترم حمق و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع مورد اشاره به آگاهي مي‌رساند، به لحاظ تأمين ايمني و سلامت عبور و مرور در محورهاي ارتباطي كشور از تاريخ (...)


3 درصد عوارض جا به جايي كالا را بپردازيدْ‌!

20 اسفند
چهار شنبه 11 مارس 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون‌ شهري! موضوع:‌ 3% عوارض جابجايي كالا. سلام عليكم؛ احتراماً، عطف به نامه شماره 11/50157 مورخ 93/12/17 اداره كل محترم حمل و نقل و پاينه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق به آگاهي مي‌رساند،‌ با عنايت به ايام پاياني سال 1393 خواهشمند است در صورت دارا بودن بدهي بابت عوارض (...)


تسهيلات عطاي وام براي توسعه و نوسازي ناوگان

18 اسفند 1393
دو شنبه 9 مارس 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري! موضوع: توسعه و نوسازي ناوگان. سلام علكيم؛ احتراماً، عطف به نامه شماره 11/48583 مورخ 93/122/6 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، به در ادامه نامه شماره 140088/74/2 مورخ 93/12/3 مديركل محترم دفتر حمل و نقل مسافر منضم به جدول اعطاي تسهيلات به توسعه و نوسازي (...)


محدوديت‌هاي ترافيكي وسايل نقليه سنگين در پنجشنبه و جمعه آخر سال

18 اسفند 1393
دو شنبه 9 مارس 2015 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري موضوع: محدوديت‌هاي ترافيكي تردد وسايل نقليه سنگين. سلام عليكم؛ احتراماً، عطف به نامه شماهر 11/49632 مورخ 93/12/13 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران منظم به تصوير نامه رياست محترم پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در خصوص موضوع مورد اشاره به آگاهي مي‌رساند در (...)

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 216917

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License