شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

الزام نصب دوربین در واحدهای صنفی

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

مدیران محترم مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل!

موضوع: الزام نصب دوربین در واحدهای صنفی

سلام عليكم

احتراماً، عطف به نامه شماره ۱۰۲۴۸/ج مورخ ۹۵/۲/۲۲ اتاق محترم اصناف به پیوست تصویر نامه شماره ۱۷۱۴/۳/۹۵/۱۱ مورخ ۹۵/۱/۵ معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومی در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد.

- حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه
- شماره نامه:‌۱۳۹/ح/الف
- تاریخ نامه: ۹۵/۲/۲۵


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License