شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
براي اولين بار در سطح جامعه رانندگان ناوگان جاده‌اي انجام مي‌شود

بيمه تكميلي درمان براي 415 هزار راننده حمل كالا

از روزنامه ايران روز پنجشبنه 26 فروردين 1389
شنبه 17 آوريل 2010

سهم 90 درصدي ناوگان جاده‌اي در حمل بار و مسافر مسئله قابل توجهي در چرخه راه و ترابري به شمار مي‌آيد و ساماندهي امكانات رفاهي افرادي كه در اين زمينه فعاليت دارند از اولويت ويژه‌اي برخوردار است.

بر اين اساس در شرايط كنوني برخورداري رانندگان كشور از خدمات بيمه سازمان تأمين اجتماعي با سهم 10 درصدي دولت و 17 درصدي راننده در پرداخت حق بيمه اجرا مي‌شود.

اگرچه سختي فعاليت جامعه رانندگان كشور بر كسي پوشيده نيست و حتي در گروه مشاغل زيان‌آور قرار دارد، اما شرايط رانندگان ناوگان جاده‌اي در حوزه بار -مسافر، آسيب‌هاي فراواني را در پيش‌رو دارد كه توجه به افزايش مسائل رفاهي اين گروه، بايد از اولويت‌هاي متوليان امور بخشي ناوگان جاده‌اي باشد.

از آنجا كه ساليانه حدود 500 ميليون تن انواع كالا توسط حدود 500 هزار نفر از رانندگان ناوگان زميني در سطح جاده‌هاي كشور جابه جا مي‌شود، بر اين اساس رانندگان بخش حمل ونقل بار از اين پس از خدمات بيمه عمر، حوادث تكميلي گروهي و بيمه مازاد درمان گروهي استفاده خواهند كرد.

معافيت رانندگان از پرداخت حق بيمه تكميلي

حسين احمدي زاده، رئيس كانون انجمن‌هاي صنفي، مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي كشور با بيان اين مطلب به خبرنگار «ايران» گفت: از آنجا كه رانندگان جاده‌اي از اقشار آسيب‌پذير جامعه به شمار مي‌آيند و همواره درخصوص تأمين هزينه‌هاي بيمارستاني با مشكلات بسياري روبه‌رو هستند اجراي طرح مذكور مدنظر قرار گرفت.

وي افزود: اگرچه در حال حاضر، خدماتي در قالب بيمه تأمين اجتماعي به رانندگان پرداخت مي‌شود اما با توجه به اين‌كه بسياري از مراكز درماني و بيمارستاني مطلوب قرارداد همكاري با تأمين اجتماعي ندارند، اكثريت مردم از جمله رانندگان كشور به دليل بضاعت اندك مالي از درمان بيماري‌هايشان خودداري مي‌كنند.

احمدي‌زاده با اشاره به اين‌كه پروژه مذكور با مشاركت كانون شركت‌هاي حمل ونقل كالاي كشور، اتحاديه تعاوني حمل ونقل بار و بيمه ايران اجرا مي‌شود، تأكيد كرد: در اين زمينه رانندگان هيچ گونه هزينه‌اي در ارائه حق بيمه پرداخت نمي‌كنند و شركت‌هاي حمل و نقل موظف شده‌اند بابت صدور هر بارنامه
- 700 تومان جهت بيمه تكميلي درمان و
- 200 تومان براي بيمه عمر پرداخت كنند.

اجراي طرح از خرداد ماه

وي گفت: در اين زمينه 414 هزار و 841 راننده جاده‌اي كه كارت هوشمند دارند از خدمات مذكور استفاده خواهند كرد و تعداد اندكي نيز كه حدود 5 درصد رانندگان اين بخش را شامل مي‌شود در صورت داشتن دفترچه خدمات تأمين اجتماعي مي‌توانند حداكثر 30 درصد از هزينه‌هاي درماني را دريافت كنند.

رئيس كانون شركت‌هاي حمل و نقل كالاي كشور با اشاره به صدور متوسط ساليانه 23 ميليون بارنامه در سطح كشور، گردش مالي اين پروژه را حدود 20 ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: پرداخت سهم بيمه‌گر، ماهيانه در قالب اطلاعات ارائه شده حمل بار به وزارت راه و سازمان راهداري براي دريافت حقوق قانوني حمل بار صورت خواهد گرفت.

از آنجا كه حدود 4 هزار و 500 شركت حمل و نقل در بخش توزيع بار فعاليت دارند، احمدي‌زاده از هماهنگي با اعضاي 120 انجمن حمل و نقل كالا در سراسر كشور خبر داد و گفت: تمامي رانندگان حمل و نقل كالاي كشور از خرداد ماه مي‌توانند از خدمات بيمه تكميلي درمان و عمر استفاده كنند.

وي مدت زمان ارائه خدمات مذكور توسط بيمه‌گر را يكساله اعلام و تصريح كرد: در مرحله نخست تنها خود رانندگان مي‌توانند از پوشش‌هاي تكميلي بيمه درمان و عمر استفاده كنند و اعضاي خانواده شان فعلاً شامل اين طرح نمي‌شوند.

احمدي‌زاده قطع ارائه خدمات به شركت‌هاي حمل و نقل كالا را يكي از ابزارها براي برخورد با متخلفان اجراي پروژه مذكور برشمرد و گفت: اگرچه در گام اول براي تمامي رانندگان ناوگان باري كارت ويژه استفاده از خدمات بيمه تكميلي درمان و عمر صادر خواهد شد اما تدابيري مدنظر قرار دارد كه رانندگان با ارائه كارت‌هاي هوشمند خود به مراكز درماني – بيمارستاني بتوانند از خدمات بيمه تكميلي استفاده كنند.

رئيس كانون انجمن‌هاي صنفي، مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي كشور پرداخت غرامت‌ فوت به علت حادثه و نقص عضو كلي و دائم تا سقف 30 ميليون ريال و خسارت تصادفات جاده‌اي تا 60 ميليون ريال را به عنوان برخي از ويژگي‌هاي اين پروژه عنوان كرد و اظهار داشت: البته درخصوص جبران هزينه‌هاي بيمارستاني، جراحي‌هاي مهم، زايمان و رفع عيوب ديد چشم نيز حداكثر تعهدات بيمه‌گر به ترتيب، 30، 60، 10 و 3 ميليون ريال خواهد بود.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 764779

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون سرلسری انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License