شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری

۲۳ بهمن ۱۳۹۵
يكشنبه 12 فوريه 2017

مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل

موضوع: آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری

سلام علیکم

احتراما ، عطف به نامه شماره 78590/ب.م مورخ 95/11/18 اتاق محترم اصناف تهران منضم به تصویر نامه شماره 952/20/353796 مورخ 95/11/04 اداره کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران، به پیوست تصویر آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری مشتمل بر 2 فصل و 13 ماده به استناد مواد85 و91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد.

- حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه
- شماره نامه: 1008/ح/الف
- تاریخ نامه: 95/11/23


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License