شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فهرست كامل نام اعضاء‌ انجمن

ویرایش چهارم: ۹ اسفند ماه ۱۳۹۷؛ ويرايش دوم: 13 آذر 1391، ويرايش سوم: شنبه 7 تير ماه،
پنج شنبه 28 فوريه 2019 بوسيله ى اميد قاسمي

فهرست جديد اعضاي انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري تهران و حومه، روز پنجشنبه ۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ منتشر شد. براي دستيابي به اين فهرست جديد، علامت مربوطه را كلكيك فرماييد. همانطور كه ملاحظه خواهيد فرمود، فهرست‌هاي قبلي اعضاي انجمن نيز در زير در دسترس خواهد بود.


اسناد پيوسته

فهرست شرکت‌ها و مؤسسات عضو انجمن تهران. پنجشنبه ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷

28 فوريه 2019
سند : PDF
337.1 kb

28 فوريه 2019
سند : PDF
337.1 kb

فهرست اعضاي انجمن - 7 تير ماه 1393

28 ژوئن 2014
سند : PDF
426.7 kb

فهرست اعضاي انجمن - 13 آذر ماه 1391

3 دسامبر 2012
سند : PDF
434 kb

مشخصات اعضاء انجمن در سال 1390

10 سپتامبر 2011
سند : PDF
116.4 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 751910

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل عضو انجمن تهران   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License