شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
عكس تزئيني است

نحوه‌ي حمل و مهار محمولات آهن كنستانتره

17 شهريور 1389
چهار شنبه 8 سپتامبر 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: نحوه‌ي حمل و مهار محمولات آهن كنستانتره.

با سلام؛

احتراماً عطف به نامه مورخ شماره 22032/11 مورخ 2/6/89 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه (به پيوست) متن بخشنامه شماره 4/74/69932 مورخ 31/589 مديركل دفتر ايمني و ترافيك سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در خصوص ضوابط حمل و مهار محصولات آهن كنستانتره جهت آگاهي و رعايت مفاد بخشنامه اخيرالذكر ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي‌زاده
- رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 14404/89
- تاريخ نامه: 13/6/89

- نامه آقاي عباس محمودآبادي مديركل دفتر ايمني ترافيك
- به ادارات كل حم و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

با سلام؛

احتراماً، با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه‌ي مهار محموله‌ي آهن كنستانتره يا ديگر فلزات با اين ويژگي به آگاهي مي‌رساند:

مطابق بند «ي» رديف 1-1 ماده «آئين‌نامه نحوه‌ي بارگيري،‌ حمل و مهار ايمن بار وسايل نقليه باربري جاده‌اي»، بارهايي از قبيل محصولات كشاورزي، معدني و صنعتي كه نيازمند بسته‌بندي خاصي نيست (مانند آهن كنستانتره)، به عنوا بارهاي فله (بارهايي كه توسط ساختار بارگير و سيله نقليه اعم از ديواره‌ها، باربندها،‌درها و بارهاي ديگر احاطه مي‌شود) شناخته شده است. با عنايت به اين مطلب،‌ موارد زير در خصوص مهار اين نوع بار به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1. مطابق ماده 65 آئيبن‌نمه فوق‌الاشاره، در مهار آهن كنستانتره بايد دقت نمود كه بار كاملاً محاط شود و يا در وسيله نقليه‌اي قرار گيرد كه در آن احتمال ريختن هيچ قسمت از بار وجود نداشته باشد.

2. مطابق تبصره يك ماده 65 آئين‌نامه مذكور، آهن كنستانتره، به هيچ عنوان نبايد توسط وسايل نقليه با بارگيري‌هاي بدون محافظ جانبي و يا تيپرهاي بدون ديواره حمل شوند. از اين رودر صورت استفاده از تريلر كفي وجود محافظ جانبي ضروري مي‌باشد. بديهي است محافظ‌هاي جانبي بر روي بارگير بايد از مقاومت كافي در برابر فشارهاي وارده از طرف بار و بندها برخوردار بوده و عاري از هر نوع شكاف، پوسيدگي، شكستگي و ناپايداري باشد.

3. از آنجا كه استفاده از روكش‌هاي چادري به عنوان ابزار ثانويه مهار بار به كار مي‌رود، ارتفاع محموله نبايد از ارتفاع محافظ جانبي بارگير و سيله نقليه تجاوز نمايد و ارتفاع محافظ جانبي بايد با بيشترين ارتفاع محموله پس از بارگيري متناسب باشد. لازم به ذكر است، مهار روكش‌ها بايد با استفاده از ابزار و ادوات استاندارد صورت گيرد.

- عباس محمودآبادي
- مديركل دفتر ايمني و ترافيك
- تاريخ نامه: 31/5/1389
- شماره نامه: 4/74/69932


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License