شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نرخ عرف

14 مهر 1389
چهار شنبه 6 اكتبر 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا!

موضوع: نرخ عرف؛

سلام عيلكم؛

احتراماً نظر به اعتراضات واصله از طرف تعدادي از واحدهاي صنفي تحت پوشش در خصوص اعمال نرخ جديد عرف در اواخر سال 1388 و در نتيجه مطالبه مغايرت نرخ كرايه توسط اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران از واحدهاي صنفي مربوطه، موضوع از طريق اين انجمن پيگيري گرديد و اداره كل مذكور موافقت خود را مبني بر اعمال نرخ عرف جديد از ابتداي سال 1389 در قالب نامه شماره 26396/11 مورخ 28 شهريور 1289 تحت عنوان مديركل محترم امور مالي و درآمد سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اعلام نموده است كه پس از كسب موافقت، مشكل اعضاء تحت پوشش انشاءالله حل خواهد شد.

- حسين احمدي‌زاده
- رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 14523/89
- تاريخ نامه: 1/7/89


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License