شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

بازديد مقامات از شهرك حمل و نقل تهران

27 مهر 1389
سه شنبه 19 اكتبر 2010 بوسيله ى اميد قاسمي

روز دوشنبه 5 مهر ماه 1389 بازدیدی باحضورآقای مهندس صابری ظفرقندی مشاور محترم و مدیرکل حوزه دفترریاست جمهوری وهیئت همراه وهمچنین جناب آقای مهندس کامران نصرالهی مشاور محترم وزیر راه و ترابری ومدیرکل دفتر وزارتی و جناب آقای مهندس فرهاد صالحیان مدیرکل محترم حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران واعضا محترم هیت مدیره شرکت شهرک وکمیته فنی از محل سایت شهرک حمل و نقل مؤسسات وباربری تهران به عمل آمد.هدف ازاین بازدید، رفع موانع وتسریع درامورجاری شرکت شهرک ونیل به اهداف ذیل الذکرمی باشد:
- 1. ساماندهی حمل ونقل کالای برون شهری
- 2. جلوگیری ازآلودگیهای صوتی وزیست محیطی
- 3. کاهش بارترافیکی ناشی ازترددکامیونها درسطح شهر
- 4. جلوگیری ازخسارت وارده ناشی ازترددکامیونهای سنگین ونیمه سنگین
- 5.انتقال مؤسسات وشرکتهای حمل ونقل ازسطح شهر ومتمرکزنمودن آنها درمجموعه موردنظر
- 6.نظارت دقیق برعملکردواحدهای صنفی مستقردراین مجموعه
- 7. کاهش تصادفات جاده ای
- 8. دستیابی به اطلاعات موردنیازجهت حمل محمولات به مقاصدحمل توسط رانندگان
- 9.ارتقاء ضریب ایمنی حمل ونقل کالا
- 10. تسریع درحمل ونقل کالا
- 11.کاهش نرخ کرایه حمل
- 12. گرایش سرمایه گذاری دربخش حمل ونقل وایجاداشتغال
- 14. تعامل وارتباط بیشترونزدیکتربین مدیریان ،متصدیان حمل ورانندگان

درپایان بازدیدضمن استقبال ازاین طرح ملی، مقامات محترم مسئول قول همکاری داده ومقررگردیدجلس ای مشترک باحضورنمایندگان سازمانها وادارات کل ذیربط باراهبری وهدایت وزارت محترم راه و ترابری تشکیل وراهکارهای مناسب ودرتسریع عملیات ساخت وساز و راه اندازی و بهره برداری شهرک مد نظر قرار گرفته واجرائی گردد.

براي تماشاي گزارش تصويري اين بازديداينجا را كليك كنيد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 751910

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت اخبار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License