شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

یاد آوری

10 آبان 1389
دو شنبه 1 نوامبر 2010 بوسيله ى علیرضا حسینی

دوباره همان حرف‌های قدیمی وتکراری مثل همیشه باید برگردیم واین برگشتن یک مشکل همیشگی وطبیعی ماایرانی هاست مثل همین خیابانها وکوچه هایمان که اینطرف کوچه آسفالت ریزی میکنند وهمزمان آن طرف کوچه کنده کاری 0ازبحث اصلی خارج نشویم وبه درد کارخود برسیم درمقاله قبلی نقطه شروع کجاست نیم نگاهی به نقطه شروع درصنف حمل ونقل داشتیم وحال پس ازورود برای نتیجه گیری باید چه کاری یابهتربگویم چه روشی راپیش بگیریم تادراین بازارداغ رقابت ناسالم وبدون امنیت کاری ازبقیه حداقل عقب نمانیم0

1- تبلیغات: برای گرفتن مشتری نیازبه معرفی داریم وبه نوعی خودمان رابه همراه امکاناتمان واگرسابقه ای دراین زمینه داشته باشیم راتوسط ابزارهای تبلیغاتی به نمایش بگذاریم که این قصه وداستان تبلیغات خود به تنهایی شاخه وبحث مفصلی رامیطلبد که ما فقط به اشاره ای ازآن میگذریم0میدانیم وبدانیم که درتبلیغات ماخودمان رامعرفی میکنیم نه آنکه همکارانمان یا رقیبانمان را خراب وبدجلوه دهیم که این همان بیراه است وهمان سنگی که بر سر خودمان هم میخورد وما رابه یادمثال:معروف چاه مکن بهر کسی اول خودت بعدا کسی می اندازد چون این راه و روش اشتباه همه گیر میشود0

2- حفاظت: پس ازجذب مشتری برای تداوم داشتن کارمان نیاز به ساپورت ونگهداری ویابهتربگوییم حفاظت از آنرا داریم که اهمیت آن درمقایسه با تبلیغات باهم برابری دارد ومکمل همدیگرهستندزیرااگرما مشتری راجذب کنیم ولی نتوانیم سرویس دهیم یعنی هیچ کارمفیدی انجام نداده ایم وباتوجه به اهمیت این مسئله مراقب باشیم حفاظت تبدیل به خسارت نشودواین بیراهه یعنی آنکه به هرقیمتی برای حفاظت ورضایت مشتری به خود ودیگران که منظور از دیگران رانندگان وهمکاران وفرستندگان وگیرندگان واز این دسته افراد ودرکل به بخشی یا حتی کل جامعه خسارت نزنیم0

3-رعایت موارد ذیل نیز میتواند کمک ماکندتادرشغلمان موفق تر شویم:

  • 1/3 صبر چیزی که بسیار زیبا وکارآمد است واحادیث زیادی نیز درباره این کلمه شنیده ایم وهیچ وقت به عمق آن نرسیده ایم ولی بیاید امتحانش کنیم000
  • 2/3 عدالت خلاصه عدل درهمین جمله است . چیزی را که برای خود نمی خواهیم برای دیگری هم نخواهیم. آیا میتوانیم انجام ش دهیم؟
    - اگر این گونه رفتار کنیم به مشکلاتی که هم اکنون گریبان شغل وروزی وزندگیمان است برخورد نمی کردیم. بهتر بگوییم خودمان را جای رانندگان و همکاران وهمنوعانمان بگذاریم آن وقت زندگی زیباست.
  • 3 قسمت ونصیب هر کسی عقیده ای دارد واین عقیده من است .دستتان را در دستم گذارید وبیائید از بالا ترین نقطه آسمان نگاهی به این جزیره خاکی واسیر در خلع کنیم .خدای من چه عظمتی چه تنوعی در پخش روزی داری وما هر روز این را می بینیم وبازهم نگرانیم که نکنه روزیمان نرسد.توگفتی از تو حرکت واز من برکت اما! این همه انسان وحیوان در هرشکل ومکان وتو روزی رسانی وما ناسپاس تر از هروز.

حالا که تااین نقطه با لا آمده ایم وبه خدا نزدیکتر شده ایم از نزدیکی به او سوء استفاده کنیم و دست بر دعا برداریم اول تعجیل در فرج صاحب الزمان (ع) دوم (؟) را شما بگوئید.

سومی را من میگوئیم من ازخدا برای خود وهمه همکارانم طلب آرامش میکنم چون شغل ما پراز استرس وفشار روانی است .

با تشکر از کلیه کسانی که این فضا را فراهم آوردند تا بهتر با هم همکاری داشته باشم سخنم را به پایان میرسانم.

ع.ل — ح

Hamlvanagl@gmail.com


علیرضا حسینی

مقاله ها ى اين نويسنده

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 751910

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سخن اعضاء   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License