شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

خطاب به انجمن‌هاي شركت‌هاي حمل و نقل استان تهران: روش درست ارسال اطلاعات

13 آبان 1389
پنج شنبه 4 نوامبر 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: روش ارسال اطلاعات؛ با سلام

احتراماً به پيوست (در ادامه)‌ تصوير نامه شماره 30838/11 مورخ 19/7/89 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران جهت اطلاع و رعايت موارد مندرج در نامه مذكور ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي‌زاده
- رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 14697/89
- تاريخ نامه:‌11/8/89

نامه مديركل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران

خطاب به انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل كالاي تهران، كرج،‌ ساوجبلاغ، پاكدشت و ورامين، فيروزكوه و دماوند، بومهن، و شهر ري

موضوع: ارسال اطلاعات

با سلام

با توجه به اينكه شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل ماهيانه براي انجام تسويه بارنامه و قرائت سي.دي (cd) اطلاعات مراجعه مي‌‌نمايند به دليل عدم رعايت برخي از موارد همواره با مشكل مواجه مي‌‌گردند. لذا مقتضي است به شركت‌هاي تحت پوشش اعلام تا نسبت بهرعايت موارد ذيل قبل از تهيه سي.دي و ارسال اطلاعات بارنامه براي تسويه اقدام نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت مفاد قيد شده ذيل مسؤليت امر بعهده مدير شركت يا مؤسسه مي‌باشد و ارايه خدمات بارنامه مقدور نخواهد بود.
- 1. تطبيق تعدادي و ريالي بارنامه‌هاي صادره با اصول برانامه‌هاي تحويلي
- 2. دقت و تطبيق بارنامه‌هاي باطله، با اطلاعات مندرج در سي.دي
- 3. دقت در هنگام صدور بارنامه و عدم چاپ سريال‌هاي متعد بر روي بارناه‌هاي ديگر
- 4. تحويل بارنامه‌هاي باقي مانده بر اساس ليست بارنامه‌هاي برگشت نشده رعايت تقدم و تأخر)
- 5. در هنگام دريافت بارنامه از بانك سريال بانامه‌ها مي‌بايستي در سيستم يارانه‌ شركت ثبت گردد تا در هنگام گزارش گيري تقدم درج تاريخ تحويل بارنامه و صدور آن رعايت گردد.
- 6. موقع دريافت بارنامه از بانك سريال و سري كليه بارنامه‌هاي دريافي با شماره‌هاي ثبت شده روي حواله كه توسط نماينده بانك درج مي‌شود كنترل و سپس مهر و امضاء گردد.

- قرهاد صالحيان . مديركل
- شماره نامه: 30838/11
- تاريخ نامه: 19/7/89


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License