شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

درج مشخصات راننده كمكي در بارنامه

18 آبان 1389
سه شنبه 9 نوامبر 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

با سلام؛

احتراماًعطف به نامه شماره 3120/11 مورخ 25/7/89 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و به استناد نامه شماره 4/74/84465 مورخ 29/6/89 مديركل محترم دفتر ايمني و ترافيك در خصوص موضوع صدرالاشاره به آگاهي مي رساند، به منظور نظارت و كنترل مناسب تر فرآيند حمل و نقل محمولات خطرناك و همچنين جلوگيري از خطرات احتمالي ناشي از خواب‌ آلودگي،‌ مقتضي است در مواقعي كه وفق مقررات نياز به رانند كمكي مي‌باشد ضمن تأكيد بر لزوم استفاد از راننده كمكي، مشخصات راننده دوم نيز در بارنامه به طور كامل درج گردد.

- حسين احمدي‌زاده
- رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 14686/89
- تاريخ نامه: 9/8/89


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License