شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نصب دستگاه‌هاي كارت‌ خوان

اول آذر 1389
دو شنبه 22 نوامبر 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

- مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري!
- موضوع: نصب دستگاه‌هاي كارت خوان؛

با سلام،

احتراماً عطف به نامه شماره 18042/ك/س مورخ 30/7/89 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران به پيوست (در ادامه) نامه‌شماره 18677/89/117 مورخ 4/7/89 سازمان محترم بازرگاني استان تهران مبني بر الزام كليه مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل بر نصب دستگاه‌هاي POS (كارت خوان) تا پايان سال‌جاري جهت آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده
- رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌8141/ح/الف
- تاريخ نامه: 30/8/89

- نامه آقاي عباس قبادي رئيس سازمان بازرگاني استان تهران به
- رئيسان محترم ادارات بازرگاني شهرستان‌هاي تابعه
- موضوع: تأكيد بر نصب دستگاه‌هاي كارت‌خوان در واحدهاي صنفي

سلام عليكم

با حترام به پيوست تصوير نامه شماره 444063/42 مورخ 29/6/89 مركز اصناف و بازرگانان ايران و تأكيد مديركل هماهنگي امور اقتصادي استانداري‌ها در خصوص الزام بر نصب دستگاه‌هاي كارت خوان در تمام واحدهاي صنفي تا پايان سالجاري ارسال مي‌گردد.

خواهشمند است دستور فرماييد اقدام لازم معمول و نتيجه را به اين سازمان منعكس نماييد.

- عباس قبادي
- رئيس سازمان
- شماره نامه:‌18677/89/117
- تاريخ نامه:‌ 4/7/1389


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License