شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

معافيت سهم كارفرما در جذف كارگر

26 آذر 1389
يكشنبه 19 دسامبر 2010 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ضمائم مربوط به معافيت سهم كارفرما در جذب كارگر.

سلام عليكم؛

احتراماً عطف به بخشنامه شماره 22632/483/م مورخ 29/8/89 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران و ضمائم مربوطه در خصوص معافيت سهم كارفرما در جذف كارگر به پيوست تصوير نامه شماره 28401 مورخ 11/7/89 سازمان تأمين اجتماعي جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي‌زاده
- رئيس اتحاديه
- شماره بخشنامه:8390/ح/الف
- تاريخ: 20/9/89

نامه آقاي عباسعلي‌ لواف مديركل درا«د حق بيمه سازمان تأمين اجتماعي به رياست متحترم شوراي اصناف

-رياست محترم شوراي اصناف كشور
- جناب آقاي فراهاني

با سلام و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)

طبق تبصره ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه نتفيذي در ماده 103 برنامه چهارم، كارگاه‌هايي كه در طول برنامه به بهرداري مي‌رسند مازاد بر جواز تأسيس يا پيش‌بيني طرح مي‌توانند نسبت به جذب نيروي كار جديد به منظور بهره‌مندي از معافيت سهم كارفرمايي جهت اينگونه افراد استفاده نمايند و طبق نظريه شماره 46400/1604 مورخ 13/787 دفتر حقوقي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ريئس جمهوري در ارتباط با كارگاه‌هايي كه در دوران برنامه به بهره‌برداري رسيده‌اند چنانچه در طرح با جواز تأسيس كارگاه تعداد نيروي مورد نياز كارگاه پيش‌بيني نشده باشد مرجع صادر كننده جواز مي‌بايست با توجه به ظرفيت كارگاه، تجهيزات، ماشين آلات، سرمايه و . . . تعداد نيروي كار موجود را در طرح يا جواز تأسيس مشخص نمايد، كارگاه در صورت استفاده از نيروي كار مازاد بر نيروي كار درج شده در طرح يا جواز تأسيس مي‌تواند از تسهيلات مذكور استفاده نمايد. لذا چنانچه كارگاه فاقد طرح يا جواز تأسيس به ترتيب فوق‌الذكر باشد از شمول مواد مذكور خارج بوده و نمي‌تواند از معافيت موضوع مواد فوق بهره‌مند گردند. ضمناً لايجه پيشنهادي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دستور كار مجلس محترم شوراي اسلامي قرار دارد و تا تصويب آن قانون برنامه چهارم تمديد شده است.

- عباسعلي لواف
- مديركل درآمد حق بيمه
- تاريخ نامه: 11/7/89
- شماره نامه:28401


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License