شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

اخذ كميسيون اضافي

14 دي 1389
سه شنبه 4 ژانويه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل! موضوع:‌ اخذ كميسيون اضافي؛

سلام عليكم.

احتراماً‌عطف به نامه شماره 43156/11 مورخ 7/10/89 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع اشاره شده در فوق همانگونه كه قبلاً نيز اعلام گرديده است،‌ شايسته است كليه همكاران در راستاي اجرائي شدن طرح هدفمندسازي يارانه‌ها ترتيبي اتخاذ نمايند كه ضن رعايت دقيق مقررات حمل و نقل پرسنل تحت سرپرستي خود را توجيه نمايند كميسيون مورد نظر را طبق بخشنامه شماره 71/2566 مورخ 16/10/87 معاونت محترم وزير و رياست سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي (داخل پايانه 8 درصد و خارج از پايانه 10 درصد و خرده بار 15 درصد) نسبت به كرايه مندرج در بارنامه محاسبه و از رانندگان مطالبه نمايند. در صورت عدم توجه،‌ برابر مقررات برخورد قانوني به عمل خواهد آمد.

- رئيس هيأت مديره
- حسين احمدي زاده
- شماره نامه:‌14998/89
- تاريخ نامه:‌11/10.89


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License