شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
قابل توجه همكاران گرامي:

اول اسفند ماه هشتاد و نه مجمع عمومي براي انتخاب اعضاء هيأت مديره انجمن برگزار خواهد شد

12 بهمن 1389
سه شنبه 1 فوريه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل برون شهري تهران

سلام عليكم:

احتراما به آگاهي مي رساند،جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه جهت انتخابات هيئت مديره و بازرسان طبق آگهي مندج در روزنامه اطلاعات به شماره 24960 مورخ 12/11/89، در روز يكشنبه مورخ 01/12/89 از ساعت 14 در محل تالار توسكا واقع در كمربندي آزادگان پارك توسكا بعد از سه راهي دولت آباد( به سمت افسريه) نرسيده به پارك آبي تشكيل مي گردد، ضمن دعوت به حضور در جلسه مذكور در صورتيكه آن مديريت محترم نيز تمايل به كانديداتوري هيئت مديره و بازرسان انجمن را دارند تقاضاي خود را تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 20/11/89 به دبيرخانه انجمن ارسال و يا با شماره تلفن 3-77628680 فاكس نمايند. بديهي است به تقاضاي واصله بعد از تاريخ فوق ترتيب اثر نخواهد شد.

ضمنا به استناد تبصره 2 بند ج ماده 14 اساسنامه انجمن، اعضا اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مي توانند مدير مؤسسه يا صاحب امتياز يكي از شركاء شركت را به عنوان نماينده تام الاختيار جهت شركت در مجمع عمومي كتبا معرفي نمايند.

درستور جلسه:
- 1. استماع گزارش هيئت مديره
- 2. استماع گزارش بازرسان و خزانه دار در رابطه با گزارشات مالي و تراز عملكرد
- 3. تصويب تراز نامه وعملكرد
- 4. انتخابات هيئت مديره و بازرسان
- 5. تعيين روزنامه كثيرالانتشار
- 6. پيشنهاد تغيير ميزان حق عضويت
- 7. ساير موارد

  • حسين احمدزاده رئيس هيئت مديره
  • شماره نامه:15213/89
  • تاريخ نامه:12/بهمن/89

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License