شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

نصب بخاري درجا روي وسايل نقليه‌ي 19 تن و بالا الزامي شد

8 اسفند 1389
يكشنبه 27 فوريه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

- مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!
- موضوع: الزام نصب بخاري درجا، بر روي وسايل نقليه سنگين (كاميون با وزن ناخالص 19 تن به بالا) از اول فرودين ماه سال 1390؛ با سلام؛

احتراماً؛ عطف به نامه شماره 51239/11 مورخ 1/12/89 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع صدرالاشاره به آگاهي مي‌رساند:

به استناد نامه شماره 1/74/159159 مورخ 30/11/89 مدير كل محترم دفتر حقوقي به پيوست (در ادامه) تصوير نامه شماره 51601/ 1-1208-4/13 مورخ 17/11/89 رئيس محترم پليس راهنمايي و رانندگي ناجا جهت آگاهي و رعايت كامل مفاد نامه صدر الذكر ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 15403/89
- تاريخ نامه: 7/12/89

- نامه رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا
- به رؤساي پليس راهوارفا. استان‌هاي كشور
- موضوع: الزم به نصب بخاري درجا بر روي وسايل نقليه باربري سنگين

سلام عليكم

براساس مصوبه شماره 208813/ت45127ن مورخ 18/9/89 نمايندگان ويژه رئيس جمهور (موضوع اصل 137 قانون اساسي) كه به تأييد معاون اول محترم رئيس جمهوري اسلامي ايران رسيده است،

از ابتداي فروردين ماه سال 1390 (1/1/1390) نصب بخاري درحا (مورد تأييد سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت) با اولويت توليد داخل، براي كليه كاميون‌هاي سنگين با وزن خالص 19 تن و بالاتر و كشنده‌هاي توليد داخل و وارداتي الزامي است.

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظوف است از تاريخ ياد شده از شماره گذاري كاميون‌ها و كشنده‌هاي فاقد بخاري درجا خودداري نمايد. لذا دستور فرماييد:
- 1. از تاريخ 1/1/1389 از انجام شماره‌گذاري كليه وسايل نقليه سنگين باربري (كاميون‌هاي با وزن ناخالص 19 تن و بلا و كشندهةا) اعم از توليد داخل و وارداتي نوشماره (خريد از كارخانه، دستگاه‌هاي مزايده‌ گذار و غيره) فاقد بخاري درجا (مورد تأييد سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت) اكيداً خودداري گردد.
- 2. مراتب الزام نصب بخاري درجا بر روي وسايل نقليه مزبور در مراكز و دفاتر خدمات خودرويي نيز اطلاع رساني گردد.

- رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا
- سرتيبپ2 اسكندر مؤمني
- شماره نامه: 51601=1-1208-4/13


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License