شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

عدم ارائه خدمات

29 فروردين 1390
دو شنبه 18 آوريل 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

- مديران محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا
- موضوع :عدم ارائه خدمات

با سلام:

احتراما؛ عطف به نامه شماره 667/11/11 مورخ 16/01/89 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع صدرالاشاره به آگاهي مي رساند؛ به استناد نامه شماره 267/54/54 مورخ 09/01/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان گيلان به پيوست يك برگ ليست مشخصات رانندگان كاميون ارسال مي گردد؛ مقتضي است در صورت مشاهده مشخصات رانندگان ذكر شده در نامه صدرالذكر ضمن عدم ارائه خدمات مراتب را به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام و از نتيجه اين انجمن را مطلع فرمائيد.

- رئيس هئيت مديره:حسين احمدي زاده
- تاريخ نامه:24/01/90
- شماره نامه:15606/90

مشخصات رانندگان
رديف نام و نام خانوادگي راننده شماره كارت هوشمند راننده شماره كارت هوشمند ناوگان توضيحات شماره و تاريخ نامه مقام محترم قضائي- توضيحات
1 حسين ايلواري- فرزند حجت - - بليل داشتن شاكي خصوصي 891254/2ب مورخ25/11/89 بازپرس محترم شعبه دوم دادسراي عمومي و انقلاب اروميه
2 باقر مظاهري جبلي_ فرزند حسن - 1762808 كاميون شماره11218 ياسوج 92 تعويض پلاك شد بشماره 712 ع 33 ايران 45 علت اختلال در امر حمل ونقل و محكوم شدن به 6 سال حبس 79/5762/الف ع مورخ 29/9/89 معاونت محترم دادستان در اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بندر عباس
3 حسن ارجمند پور - - شماره كاميون تحت تعقيب 531 ع 19 ايران 62 4881/11500/14/89 مورخ 19/10/89 بازپرس محترم شعبه اول دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان بندر عباس
4 - - - شماره كاميون تحت تعقيب 695 ع 34 ايران 63 رياست م شعبه 102 دادگاه عمومي بندر امام
5 غلامرضا جامي غير غعال شده - شماره كاميون تحت تعقيب 621ع 79 ايران 11 1/73/120699 مورخ 04/10/89 و 1/72/146244 مورخ 3/11/89 در اجراي دستور مقام م قضاچي نامه شماره 47126/11 مورخ 3/11/89 اداره كل حمل و نقل پالانه‌هاي استان تهران
6 طي درخواست مورخ 6/10/89 مالك كاميون(ابوالفضل عباسيان) - - شماره كاميون 821 ع 73 ايران 12 علت سرقت كاميون مذكور 22218/30/87 مورخ 17/12/87 رئيس م پليس آگاهي ف.1.1 خراسان رضوي
7 محمد سنگ سفيدي 310789112 4252284 شماره كاميون تحت تعقيب 677ع 11ايران 86 89-1256 د 431 مورخ 20/11/89 داديار م شعبه 431 دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مشهد
8 علي دادي بذي - - شماره كاميون تحت تعقيب677 ع 22 ايران 13 1526/87/4 مورخ 19/10/89 اداره كل تعزيرات حكومتي استان خراسان جنوبي
9 شاهپور سهرابي - - كاميون كشنده هوو بشماره 899 ع 37 ايران 12 و ك كشنده ايويكو بشماره 493 ع 12 ايران 11 8910115845300789 مورخ 7/12/89 رياست م شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بجنورد
10 يزدان مرادي-فرزند محمد علي 1318265 فير فعال شده - - 86/564 مورخ 11/12/89 داديار م شعبه ششم اجراي احكام كيفري شهرستان كرمانشاه
11 ابوالقاسم فيروز آبادي 1296992 - شماره كاميون تحت تعقيب 955ع 64 ايران 45 1330 مورخ 13/11/89 كلانتري 17 شهرستان همدان طبق دتور مقام م قضاچي
12 - - - كاميون كشنده تحت تعقيب 899ع55 ايران 45 892264 مورخ 24/11/89 مدير م اجرايي احكام شوراهاي حل اختلاف دادگستري شهرستان كرمان
13 - - - شماره كاميون تحت تعقيب 834ع47ايران45 89/17/2089 مورخ 28/11/89 قاضي م شوراي حل اختلاف شماره 17 دادگستري شهرستان كرمان
14 - - - شماره كاميون تحت تعقيب 788ع29ايران63 8910113764100223 مورخ 3/9/89 شعبه م نهم دادگاه حقوقي دادسراي شهرستان اصفهان
15 بيژن زندي ش شناسنامه 195صادره از سنندج برگ فعاليت بشماره 1985456 رسيد هوشمند ناوگان(جعلي)11232131 شماره كاميون تحت تعقيب مالك به رنگ قرمز 819ع95 ايران 68 (شماره گواهينامه راننده 8610038074 بازپرس م شعبه اول دادسراي عمومي و انقلاب زنجان طي شكايت مورخ 14/11/89 شركت حمل ونقل كاميونداران سنگين زنجان علت نرساندن محموله

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License