شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك

26 ارديبهشت 1390
دو شنبه 16 مه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

- مديران محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل
- موضوع: مفقودي مدارك

سلام عليكم

احتراما: عطف به نامه شماره 3559/112/1 مورخ 04/02/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي رسانند: بر اساس نامه شماره 1060/64 مورخ 29/01/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان هرمزگان مدارك مشروحه ذيل مفقود و يا به سرقت رفته است لذا مقتضي است در صورت مشاهده ضمن ارائه هرگونه خدمات مراتب را سريعا به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نمائيد.

- 1- كارت هوشمند ناوگان متعلق به آقاي اسفنديار معصومي به شماره انتظامي 833ع13 ايران 45
- 2- كارت هوشمند ناوگان به شماره 1942046 متعلق به خودرو شماره 317 ع 21 ايران 84
- 3- كارت هوشمند ناوگان به شماره 1942029 متعلق به خودرو شماره 294 ع 21

- رئيس هيئت مديره: حسين احمدي زاده
- تاريخ نامه: 19/02/90
- شماره نامه: 15738/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License