شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

معرفي كارت شناسائي و اسامي آمارگيران ستاد راهبري و مديريت طرح آمارگيري از واحدهاي صنفي و بازرگاني استان تهران

27 ارديبهشت 1390
سه شنبه 17 مه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

موضوع: معرفي كارت شناسائي و اسامي آمارگيران ستاد راهبري و مديريت طرح آمارگيري از واحدهاي صنفي و بازرگاني استان تهران

باسلام

احتراما؛ عطف به نامه شماره 2553/ص مورخ 30/01/90 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران به پيوست تطاويرنامه‌هاي شماره 377/90 و 135/90/117 مورخ 10/01/90 سازمان محترم بازرگاني استان تهران جهت آگاهي و بهره برداري ارسال مي گردد.

- رئيس اتحاديه: حسين احمدي زاده
- تاريخ نامه:06/02/90
- شماره نامه:9015/ح/الف

جناب آقاي فراهاني

رئيس محترم مجمع امور صنفي توزيعي خدماتي تهران و عضو ستاد راهبري و مديريت آمارگيري از واحد‌هايصنفي و بازرگاني استان تهران

باسلام و احترام

پيرو ابلاغ وزير محترم بازرگاني به شماره 521091/1 مورخ 9/12/89 مبني بر تشكيل ستاد راهبري و مديريت آمارگيري از واحد‌هاي صنفي و بازرگاني در استان ، به پيوست اسامي پرسشگران طرح مذكور در استان تهران (ارسالي از سوي شركت انديشه ساز آمار نوين) جهت هرگونه هماهنگي و اطلاع رساني لازم به حضورتان ايفاد مي گردد.

رديف نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام و نــــــــــــــــــــــــــــــــام خانوادگي ســــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــت
1 معصومه صالح آبادي مسئول گروه
2 ندا موثقي مسئول گروه
3 عزيز اله ذوالفقاري مسئول گروه
4 ناديا موثقي مسئول گروه
5 زمانه رحيمي مسئول گروه
6 مريم فتحي نژاد مسئول گروه
7 ابوالفضل جعفري مسئول گروه
8 اكرم قنبري مسئول گروه
9 اشرف هاشمي مسئول گروه
10 زهرا سرايندي مسئول گروه
11 راضيه مباركي مسئول گروه
12 ليلا نصرتي مسئول گروه
13 مهناز قنبري مسئول گروه
14 معصومه آقاجاني مسئول گروه
15 آزاده احمدي مسئول گروه
16 كبري رحيمي مسئول گروه
17 زهرا اعتمادي بازبين
18 ماهرخ ميرزائي بازبين
19 اعظم محرم نژاد بازبين
20 محبوبه صالح آبادي بازبين
21 سميرا شاه حسيني بازبين
22 مژگان فراهاني بازبين
23 راضيه گلستانيان بازبين
24 صديقه احمديار بازبين
25 زهرا مباركي بازبين
26 مريم قهرماني بازبين
27 الهه كريم پور بازبين
28 مريم قنبري بازبين
29 بيتا بيطرفان بازبين
30 بيتا يوسفي بازبين
31 زهرا احمدي بازبين
32 شهلا منتظر بازبين
33 سحر حضرتي پرسشگر
34 الهام رستگار فرد پرسشگر
35 پريسا وكيلي پرسشگر
36 عاطفه فيض آبادي پرسشگر
37 وهب فشكي پرسشگر
38 معين پيشه گر پرسشگر
39 مسعود ايلگا پرسشگر
40 نصير افضل زاده پرسشگر
41 عليرضا رضائي پرسشگر
42 مسعود حاتمي فرد پرسشگر
43 علي فتوحي پرسشگر
44 حميد مومن پرسشگر
45 سعيد قاسمي پرسشگر
46 مرضيه قنبري پرسشگر
47 فاطمه حاتمي پرسشگر
48 رقيه ميرزائي پرسشگر
49 غزال بيرمري پرسشگر
50 آزاده رهبري پرسشگر
51 مريم سادات حجازي فر پرسشگر
52 زهده مشفقي پرسشگر
53 اكرم سيد موسوي پرسشگر
54 مهدي عليمرداني پرسشگر
55 مجيد خسروآبادي پرسشگر
56 كوشا انصاري پرسشگر
57 سميه طالبلو پرسشگر
58 سياوش جوانفر پرسشگر
59 احمد رضواني فر پرسشگر
60 شادي اعتباري پرسشگر
61 نجمه نظري پرسشگر
62 مريم طالبلو پرسشگر
63 معصومه پرهيزگاري پرسشگر
64 سميه حبيب زاده پرسشگر
65 معصومه سنجري پرسشگر
66 زهرا شوندي پرسشگر
67 مليحه يكشلو پرسشگر
68 عاطفه واعظي پرسشگر
69 شراره دردمند پرسشگر
70 دنيا مرتضوي كلانتري پرسشگر
71 مرضيه شمس فرد پرسشگر

اين فهرست ادامه دارد. . .

جناب آقاي اكبر شاهي

فرمانده محترم نيروي انتظامي استان تهران

سلام عليكم

احتراما؛ با عنايت بند 5 مصوبات جلسه مورخ 24/12/89 ستاد راهبري و مديريت طرح آمارگيري از واحد‌هاي صنفي و بازرگاني استان به پيوست تصوير كارت شناسايي آمارگيران جهت انجام هماهنگي‌هاي لازم ارسال مي گردد. خواهشمند است از نتيجه اقدامات صورت گرفته اين سازمان را مطلع فرماييد.

- رئيس سازمان: عباس قبادي
- تاريخ نامه:10/01/90
- شماره نامه:377/90

- از انتشار تصوير كارت شناسايي به دليل كيفيت نامناسب صرف‌نظر شد (مسؤل فني سايت)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License