شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك

6 خرداد 1390
جمعه 27 مه 2011

مديريت محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

موضوع: مفقودي مدارك

باسلام:

احتراما: عطف به نامه شماره 6841/11 و 6890/11 مورخ 26/02/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي ميرساند؛ بر اساس نامه‌هاي شماره 1520/67 مورخ 24/01/90 و 210/2/67 مورخ 03/02/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان زنجان كارت‌هاي هوشمند به شماره هاي 2192318 و 1795053 (مربوط به كاميون شماره 276ع22 ايران 87) مفقود و يا به سرقت رفته است لذا مقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارائه هرگونه خدمات مراتب را سريعا به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نمائيد.

- رئيس هيئت مديره: حسين احمدي زاده
- تاريخ نامه: 31/02/90
- شماره نامه:15838/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License