شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

اخذ كميسيون اضافي

6 خرداد 1390
جمعه 27 مه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديريت محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

موضوع: اخذ كميسيون اضافي

باسلام:

احتراما: عطف به نامه شماره 6387/11 مورخ 24/02/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و همچنين مكاتب به عمل آمده در خصوص موضوع اشاره شده در فوق به آگاهي مي رساند؛ نظر به اين كه اخذ هرگونه وجه اضافياز رانندگان غير قانوني بوده و در صورت مشاهده مراتب از طريق ارگان‌هاي ذيصلاح مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت. لذا شايسته است كليه همكاران محترم ترتيبي اتخاذ نماييد كه ضمن رعايت دقيق مقررات حمل و نقل، پرسنل تحت سرپرستي خود را توجه نمايند كميسون مورد نظر را طبق بخشنامه شماره 71/125669 مورخ 16/10/87 معئنت محترم وزير و رياست سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ( داخل پايانه 8% و خارج 10% و خرده بار 15%) نسبت به كرايه مندرج دربارنامه محاسبه و از رانندگان مطالبه نمايند.

- رئيس هيئت مديره: حسين احمدي زاده
- تاريخ نامه: 31/02/90
- شماره نامه:15808/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406056

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License