شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

عدم ارايه‌ي خدمات به اين رانندگان

24 خرداد 1390
سه شنبه 14 ژوئن 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: عدم ارايه خدمات به راننده؛

با سلام

احتراماً، عطف به نامه شماره 8532/11 مورخ 7/3/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع صدرالاشاره در ادامه فهرست مشخصات رانندگان محروم از دريافت خدمات كه در هشتمين جلسه كميسيون ماده 11 مورخ 13/2/90 مورد بررسي و تصميم‌گيري قرار گرفت ارسال مي‌گردد. مقتضي است از ارايه هرگونه خدمات به رانندگان مشروحه در اين فهرست تا تاريخ محروميت قيد گرديده در نامه موصوف خودداري به عمل آورده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد.

ضمناً پيرو نامه شماره 15937/90 مورخ 16/3/90 اخذ فايل اطلاعات مربوط به رانندگان محروم از خدمات از طريق ايميل در هر ماه الزامي بوده و در غير اين صورت موضوع از طريق طرح در كميسيون ماده 12 مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- تاريخ نامه:22/3/90
- شماره نامه: 15956/90

رانندگان محروم از خدمت
نام و نام خانوادگي رانندهمحل اقامتشماره كارت هوشمندمدت محروميت(ماه)تاريخ شروعتاريخ ختم محروميت
عباس عبدي ايلام 1749266 6 1/4/1390 110/1390
عليرضا حيدريان دولت‌آبادي اصفهان 1960477 6 1/4/1390 1/10/1390
سعيد سعيدي قلبعه‌آقايي اصفهان 122652 6 1/4/1390 1/10/1390
عطاءالله فيروزي مركزي 2173185 4 1/4/1390 1/8/1390
مهدي رهنما فلاورجاني اصفهان 1229505 6 1/4/1390 1/10/1390
محيد صنعتي فارس 2038554 2 1/4/1390 1/6/1390
محمد مهدي منصوري راوري كرمان 1986677 5 1/4/1390 1/9/1390
مهندي محمدي ايلام 1802704 2 1/4/1390 1/6/1390
حسين اسدكي اصفهان 2196302 3 1/4/1390 1/7/1390
قاسم ريحاني منفرد ايلام 1362655 يك 1/4/1390 1/5/1390

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 422426

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License