شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

دستور العمل توافق و تفاهم موضوع ماده 158 و تبصره 5 ماده 100 قانون ماليات‌هاي مستقيم

28 خرداد 1390
شنبه 18 ژوئن 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: دستورالعمل توافق و تفاهم موضوع ماده 158 و تبصره 5 ماده 100 قانون ماليات‌هاي مستقيم،

با سلام؛

احتراماً عطف به نامه‌ي شماره‌ي 7958/178/م مورخ 11/3/90 در خصوص موضوع صدرالذكر به پيوست تصوير صورتجلسه (دستور العمل) توافق و تفاهم موضوع ماده 158 و تبصره ماده 100 قانون ماليات‌هاي مستقيم مربوط به درآمد مشول ماليات و ماليات عملكرد سال 1389 مشمولين بندهاي (الف، ب و ج) ماده 95 قانون ياد شده طي شماره‌‌هاي 5117/200 مورخ 2/3/90 و 5116/200 مورخ 2/3/90 جهت آگاهي و بهره‌برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌9188/ح/الف
- تاريخ نامه: 23/3/90

PDF - 933 kb
تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات با نظر اتحاديه‌ي ذي‌ربط
PDF - 331.8 kb
دستور العمل خوداظهاري

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License