شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]
عكس تزئيني است

رانندگان محروم از دريافت خدمات

4 تير 1390
شنبه 25 ژوئن 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: رانندگان محروم از دريافت خدمات؛

با سلام؛‌

احتراماً‌ عطف به نامه شماره 10739/11 مورخ 23/3/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع صدرالاشاره به آگاهي مي‌رساند:

به استناد نامه شماره 5/71/332996 مورخ 16/3/90 دفتر محترم حقوقي و تدوين مقررات در ادامه فهرست مشخصات رانندگان محروم از دريافت خدمات كه در نهمين جلسه كميسيون ماده 11 مورخ 10/3/90 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گرفت ارسال مي‌گردد. مقتضي است تا تاريخ قديد گرديده در ليست مذكور ار ارايه هرگونه خدمات خودداري فرماييد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- تاريخ نامه:‌30/3/90
- شماره نامه:16019/90

مشخصات رانندگان محروم از دريافت خدمات
رديفنام و نام‌ خانوادگيمحل اقدامتشماره كارت هوشمندمدت محروميتتاريخ شروع محرومتتاريخ خاتمه محرومت
1 رجيم محمدي فارس 1998406 يك ماه 1/4/1390 1/5/1390
2 داود خسروي خراسان جنوبي 1898855 يك ماه ا/4/1390 1/5/1390
3 رضاي راهي 1805345 دو ماه 1/4/1390 1/6/1390
4 حامد قرئي خراسان جنوبي 23153327 دو ماه 1/4/11390 1/6/1390
5 مجتبي قلخاني همدان 1176508 سه‌ ماه 1/4/1390 1/7/1390
6 هادي داورپناه فاس 2128252 سه ماه 1/4/1390 1/7/1390
7 رضا نوري خراسان جنوبي 1353156 سه ماه 1/4/1390 1/7/1390
8 محمد رضا عباسيان جشوقاني اصفهان 1216896 سه ماه 1/4/1390 1/7/1390
9 ابوالفضل جاودان پور خراسانن جنوبي 1891599 شش ماه 1/4/1390 1/10/1390

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 409783

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License