شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

عدم ارايه خدمات

6 تير 1390
دو شنبه 27 ژوئن 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: عدم ارايه خدمت

با سلام

احتراماً‌عطف به نامه شماره 10520/11 مورخ 22/3/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع صدرالاشاره به آگاهي مي‌رساند:

به استناد نامه شماره 1027/21 مورخ 16/3/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان اصفهان و درخواست پلس استان اصفهان در صورت مشاهده رانننده به نام آقاي داريوش رئيسي دهكردي داراي كارت هوشمند به شماره 1793722 از ارايه خدمات به نامبرده خودداري نمائيد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 16017/90
- تاريخ نمه: 29/3/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406056

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License