شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

توقيف كاميون كشنده هوو به شماره انتظامي 626 ع 27 ايران 79

12 تير 1390
يكشنبه 3 ژوئيه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: توقيف كاميون كشنده هوو به شماره انتظامي 626 ع 27 ايران 79

با سلام؛

احتراماً عطف به نامه شماره 11480/11 مورخ 28/3/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع صدر الاشاره به آگاهي مي‌رساند:

به استناد نامه شماره 14767/15 مورخ 8/1/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان قزوين و همچنين نامه شماره 8910112817299112 مورخ 5/10/89 رياست محترم شبعه دوم دادگاه عمومي حقوق قزوين مقتضي است در صورت مشاهده كاميون صدرالذكر، ضمن عدم ارايه خدمات مراتب را به نزديك ترين يگان نيروي انتظامي اعلام و از نتيجه اين انجمن را مطلع فرماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- تاريخ نامه: 6/4/90
- 16.88/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406056

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License