شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك

13 تير 1390
دو شنبه 4 ژوئيه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك.

با سلام؛

احتراماً عطف به نامه شماره 11627/11 مورخ 29/3/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع صدرلاشاره به آگاهي مي‌رساند:

به استناد نامه‌هاي شماره 2278/67 مورخ 5/2/90 - 2793/67 مورخ 12/2/90 - 2424/67 مورخ 7/2/90 اداره كل حمل و نقل و پاپانه‌هاي استان زنجان مدارك مشروحه ذيل مفقود و يا سرقت گرديده است. لذا در صورت مشاهده، ضمن عدم ارايه خدمت مراتب را به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام و از نيجه اين انجمن را مطلع فرماييد.
- 1.كارت هوشمند راننده به شماره 67109839 و كارت ناوگان به شماره 2263016
- 2.كارت هوشمند ناوگان به شماره 4237979
- 3. كارت هوشمند راننده 2286372

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- تاريخ نامه: 6/4/90
- شماره نامه: 16077/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License