شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك

9 مرداد 1390
يكشنبه 31 ژوئيه 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك

سلام عليكم؛

احتراماً عطف به نامه شماره 14594/11 مورخ 18/4/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند:

به استناد نامه‌هاي شماره‌هاي 4886/67 مورخ 10/3/90 و 5200/67 مورخ 17/3/90 و 5190/67 مورخ 17/3/90 و 4494/67 مورخ 3/4/90 و 3736/67 مورخ 27/2/90 و 5297/67 مورخ 18/3/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان زنجان مدارك مشروحه زير مفقود و يا سرقت گرديده است. لذا خواهشمند است به كارت‌هاي هوشمند ذيل الذكر تا اطلاع ثانوي هيچگونه خدماتي ارايه نگردد:
- كارت هوشمند راننده به شماره 2215614 و كارت ناوگان به شماره 2156816 متعلق به كاميون 964 ع 22 ايران 87
- كارت هوشمند راننده به شماره 1261240
- كارت هوشمند راننده به شماره 11207227 و كارت ناوگان به شماره 4162765
- كارت هشومند راننده به شماره 1289301
- كارت هوشمند راننده به شماره ناوگان 214.216 متعلق به كاميون شماره 373 ع ايران 87
- كارت هوشمند ناوگان به شماره 2175406 متعلق به كاميون شماره 737 ع ايران 15

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16246/90
- تاريخ نامه: 6/5/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License