شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

رفع مشكل حق بيمه تكميلي رانندگان حمل محمولات خاص

12 شهريور 1390
شنبه 3 سپتامبر 2011

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: رفع مشكل حق بيمه تكميلي رانندگان حمل محمولات خاص

با سلام؛

احتراماً عطف به نامه شماره 19644/11 مورخ 19/5/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع صدر الاشاره در ادامه نامه شماره 1/74/63627 مورخ 18/5/90 مديركل محترم دفتر حمل و نقل كالا، منضم به نامه‌هاي شماره 7411/90/الف/ك مورخ 10/5/90 و 7365/90/الف/ك مورخ 1/5/90 كانون محترم انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور و نامه شماره 312652/90 مورخ 10/5/90 شركت بيمه ايران در خصوص رفع مشكل حق بيمه تكميلي و عمر حوادث رانندگان پخش فرآورده‌هاي نفتي محمولات كشاورزي مصالح ساختماني و كاهش مبلغ حق بيمه رانندگان حامل محمولات مذكور به 2000 ريال از تاريخ 1/4/90 جهت آگاهي و بهره‌برداري لازم منتشر مي‌گردد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16356/90
- تاريخ نامه:‌6/690

- نامه مديركل دفتر حمل و نقل كالا به
- مديران حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: رفع مشكل حق بيمه تكميلي رانندگان حمل محمولات خاص

با سلام و احترام

به پيوست (در ادامه) نامه شماره 7411/90/الف/ك مورخ 10/5/90 (ثبتي 0096) كانون انجمن‌هاي صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل جاده‌اي كالاي داخلي كشور منضم به نامه شماره 7365/90/الف/ك مورخ 1/5/90 كانون و شماره 312652/90 مورخ 10/5/90 شركت بيمه ايران در مورد رفع مشكل حق بيمه تكميلي و عمر و حوادث رانندگان پخش فرآورده‌هاي نفتي، محصولات كشاورزي، مصالح ساختماني مانند گچ، آجز، سيمان و . . . و كاهش مبلغ حق بيمه آنان به 2000 هزار ريال كه تاريخ اجراي آن 1/4/90 مي‌باشد براي آگاهي و اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

- داريوش اماني مديركل دفتر حمل و نقل كالا
- شماره نامه:‌1/74/63627
- تاريخ نامه:‌18/5/90

- نامه كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور -به هيأت مديره‌ي محترم انجمن‌هاي صنفي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالا

با سلام و احترام،‌ عطف به نامه شماره 7365/90/الف/ك مورخ 1/5/90 (ادامه) نامه شماره 312652/90 مورخ 10/5/90 شركت محترم بيمه ايران جهت آگاهي و بهره‌وري و ابلاغ به كليه مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل تحت پوشش اين كانون ارسال مي‌گردد. شايان ذكر است تاريخ اجراي اين بخشنامه از 1/4/90 مي‌باشد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره كانون
- شماره نامه:‌7411/90/الف/ك
- تاريخ نامه:‌10/5/90

- نامه شركت بيمه يران (مجتمع تخصصي بانكاه)
- به رياست محترم هيأت مديره كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور

سلام عليكم احتراماً، بازگشت به نامه شماره 7345/90/الف/ك مورخ 1/5/90 جنابعالي بدينوسيله اعلام مي‌كردد در راستاي حل مشكلات اجراي صرح درمان تكميلي و عمر و حوادث گروهي رانندگان حمل بار كشور بويژه در بخش حمل و نقل مصالح ساختماني مانند كچ، سيمان، آجر و . . . و حمل مواد سوختي و محصولات كشاورزي مانند كاه، با پيشنهاد آن‌ كانون محترم جهت كاهش حق بيمه‌ي اين رديف از بيمه شدگان از مبغ 9000 ريال به ازاي هر بارنامه به مبلغ 2000 ريال بابت هر بارنامه صادر صرفاً جهت حمل و نقل مواد و محصولات فوق الذكر و به شرط دريافت حق بيمه به ازاي كليه‌ بارنامه‌هاي صادره موافقت مي‌گردد.

لازم به ذكر است موافقت به عمل آمده در اين رابطه منوط به اين موضوع مي‌باشد كه حق بيمه ماهانه دريافتي بر اساس بارنامه و با نرخ تعديل يافته، از حق بيمه اعلام شده ماهانه بر اساس نفر، كمتر نباشد.

- باتشكر
- شركت سهامي بيمه ايران - مجتمع تخصصي بانك‌ها- صفري. توكلي
- شماره نامه:‌312652/90
- تاريخ نامه10/5/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406117

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License