شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مفقودي مدارك

13 شهريور 1390
يكشنبه 4 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مفقودي مدارك

سلام عليكم

احتراماً عطف به نامه شماره 21351/11 مورخ 30/5/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند:‌ بر اساس نامه‌هاي شماره‌ي
- 7214/67 مورخ 14/4/90
- 7006/67 مورخ 12/4/90
- 7680/67 مورخ 21/4/90
- 7669/67 مورخ 21/4/90

اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان زنجان، مدارك مشروحه‌ ذيل مفقود شده و يا به سرقت رفته است. لذا مقتضي است در صورت مشاهده مدارك مذكور، ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديك‌‌ترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نماييد:
- 1. رسيد كارت هوشمند ناوگان به شماره 2371059 متعل به كاميون 548 ع 32 ايران 87.
- 2. رسيد كارت هوشمند راننده به شماره 1391885.
- 3. رسيد كارت هوشمند راننده به شماره 2130771 و كارت هوشمند ناوگان به شماره 2130675 متعلق به كاميون 662 ع 11 ايران 87.
- 4. رسيد كارت هوشمند راننده به شماره 2306330.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16418/90
- تاريخ نامه:‌12/6/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License