شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

مققودي مدارك

20 شهريور 1390
يكشنبه 11 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: مقفودي مدارك

سلام عليكم:

احتراما، عطف به نامه شماره 23000/11 مورخ 08/06/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به پيوست تصوير نامه شماره 8435/16 مورخ 10/05/90 اداره كل محترم حمل و نقل پايانه‌هاي استان مازندران در خصوص موضوع مورد اشاره ارسال مي گردد، متقضي است با عنايت به مضمون نامه مذكور در صورت مشاهده راننده با مشخصات قيد گرديده در نامه مذكور، ضمن عدم ارائه هر گونه خدمات مراتب را سريعا به نزديكترين يگان نيروي انتظامي اعلام نموده و از نتيجه اين انجمن را مطلع نمائيد.

- رئيس هيئت مديره: حسين احمدي زاده
- تاريخ نامه:14/06/90
- شماره نامه:16447/90

ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان‌ها

موضوع: مفقودي كارت هوشمند

سلام عليكم:

باستناد گواهي‌هاي صادره از سوي دادگاه انقلاب اسلامي سطح استان، كارت هوشمند شرح ذيل مفقود گرديده‌اند، خواهشمند است دستور فرمايند بمنظور جلوگيري از سوء استفاده احتمالي مراتب را به شركت‌هاي حمل و نقل تحت پوشش اعلام نماييد.

كارت‌هاي هوشند مفقودي
رديف نام و نام خانوادگي شماره كارت هوشمند راننده يا ناوگان شماره وسيله نقليه
1 ابراهيم جو كاردزي 1940642 (ر) -
2 علي اكبر شادرورجبي 1243477(ر) -
3 سيد عبداله قرباني 2026987(ر) -
4 ميثم معصوم نتاج 1968862(ر) -
5 كاظم رحيميان اميري 2011546(ر) -
6 كيوان قاسمي بيزكي 4271675(ن) ايران62-156ع11
7 ابراهيم جوكاردزي 1939125(ن) ايران 62-572ع16
8 رحمان مستو 1235531(ر) -
9 سيد مصطفي فاضلي 2068055(ر) -
10 جواد فلاح پايين كولائي 1282406(ر) -
11 سيد علي مير نژاد 4187039(ن) ايران17-593ع53
12 سيد مصطفي ميرهاشمي 4126108(ن) -
13 عباس ولي زاده معافي 1243256(ر) -
14 رمضانعلي بابازاده 4122236(ن) -
15 رمضان قربان زاده اسبو 1384442(ن) ايران62-593ع75
16 حسين اسدي 2181044(ن) -
17 پرويز طلايي 1918757(ن) ايران62-265ع15
18 مهدي شاه حسيني 1364408(ن) ايران62-675ع65
19 لقمان رنجبر 1870990(ن) -
20 حميد حسن احمدي 1381722(ن) ايران22-698ع35
21 شركت البرز صنعت راهنما 1754309(ن) ايران62-797ع17
22 سعيد زرگري 1986052(ر) -
23 فرشاد گوران ضياءالديني 1321525(ر) -
24 حسين فاطري 6108390(ن) -
25 محمد امجدي 1912716(ن) ايران 62-837ع35
26 ميثم فلاح 1779786(ن) -
27 علي اصغر مصطفي پوربندپي 3121435(ر) -
28 علي اصغر رمضان پناه 1848486(ن) ايران 11-819ع13
29 عابدين لطيفي 1933767(ر) -
30 مهدي مدانلوجوبياري 2049434(ر) -
31 علي جمالي 2017884(ر) -
32 سيد سعيد موسوي 1848348(ن) -
33 علي محمد جهان آرا 1218869(ر) -
34 رضا ايل بيگي اصل 20062006(ن) ايران22-463ع33
35 درويش حسين زاده 4206346(ن) ايران62-834ع39
36 احمد طلائي ديوكلائي 1321574(ر) -
37 منصور اسماعيل نتاج 4222453(ن) -
38 قاسم بناري 4155425(ن) -
39 ابراهيم شاه مرداني 2033435(ر) -
40 سيد علي اصغر نظام زاده 1758195(ر) -
41 شركت مهندسي برق 1998322(ن) -
42 محمد كلانتري 6100119(ن) -
43 مهدي محمدي فر 1360195(ر) -
44 جمال قبادي 4215964(ن) -
45 يداله رضائي 2025529(ر) -

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406056

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License