شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تعيين تكليف و اعزام به خدت مشمولان

26 شهريور 1390
شنبه 17 سپتامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

با سلام؛

احتراماً عطف به نامه شماره 17502/574/10/ن مورخ 14/6/90 مجمع محترم امور صنفي توزيعي و خدماتي تهران به پيوست متن نامه شماره 1520/641/ج/3/1714 مورخ 30/5/ معاونت محترم نظارت بر اماكن عمومي پارافاتب در خصوص مشمولان غايب (موضوع ماده 58 قانون خدمت وظيفه‌ي عمومي) جهت آگاهي و بهره برداري ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس اتحاديه
- شماره نامه:‌ 9485/ح/الف
- تاريخ نامه:‌17/6/90

- از معاونت نظارت بر اماكن عمومي پاوافاتب
- به رياست محترم مجمع امور صنفي توزيعي خدماتي

موضوع: تعيين تكليف و اعزام به خدمت مشمولان غائب

سلام عليكم؛

با احترام، در راستاي اجراي ماده 58 قانون خدمت وظيفه‌ي عمومي در نظر است از استخدام و فعاليت مشمولان غايب در حوزه اصناف و اماكن عمومي با عناوين مختلفي همچون 1 - كارمند اتحاديه، 2 - فرد صنفي جهت اخذ پروانه كسب، 3 - فرد شاغل در واحد صنفي (مديريت - كارگر و . . . ) خودداري گردد.

عليهذا شايسته است ضمن اطلاع رساني به كليه اتحاديه‌هاي تحت پوشش در جهت رعايت مفاد فوق، بازرسي اتحاديه فعال و نسبت به شناسايي متخلفين اقدام نمايند. بديهي است در بازديدهايي كه توسط عوامل اين معاونت از واحدهاي صنفي صورت مي‌پذيرد اين مهم مد نظر قرار گرفته و طبق ماده 207 آئين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مختلفين به مراجع قضايي معرفي مي‌گردند.

- معاون نظارت بر اماكن عمومي پاوافاتب سرهنگ پاسدار علي راقي
- شماره نامه: 1520/641/ج/ج3/1714
- تاريخ نامه: 30/5/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License