شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

كنترل و مقابله با حمل و نقل، نگهداري و تجهيزات قاچاق و غيراستاندارد

18 مهر 1390
دو شنبه 10 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ‌كنترل و مقابله با حمل و نقل، نگهداري و تجهيزات قاچاق و غيراستاندارد

سلام عليكم؛

احتراماً عطف به نامه شماره 27135/11 مورخ 6/7/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران و به استناد نامه شماره 1/74/83201 مورخ 3/7/90 مديركل محترم دفتر حمل و نقل كالا در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق،‌ مقتضي است قبل از حمل محمولات و تجهيزات پزشكي موارد ذيل مد نظر قرار گرفته تا در طول مسير و زمان كنترل توسط پرسنل نيروي انتظامي موجب بروز مشكل نگردد:
- 1. اصل اسناد و مدارك معتبر (اسناد گمركي و يا فاكتور رسمي مهمور به مهر و امضاء فروشنده) تجهيزات پزشكي مورد حمل را رويت و تصويري از آن را در سوابق مربوطه نگهداري نماييد. 2. به هنگام صدور سند حمل مشخصات دقيق محموله (تعداد، نوع و ...) را در آن قيد نماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره ناهه:‌16596/90
- تاريخ نامه:‌16/7/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License