شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

طرح متحدالشكل شدن تابلوهاي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل

15 شهريورماه 1388
يكشنبه 6 سپتامبر 2009 بوسيله ى اميد قاسمي

جناب آقاي حسين احمدي‌زاده رياست محترم انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري تهران و حومه طي نامه‌اي به مديريت اجرايي در پايانه كالاي تهران خواستار متحدالشكل شدن تابلوهاي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل و تهيه ليست و صدور كارت شناسايي براي تمام شاغلين آنها شد. متن اين نامه در ادامه تقديم مي‌شود:‌

بسمه تعالي

جناب آقاي عظيمي
- مديريت محترم اجرايي در پايانه كالاي تهران

سلام عليكم: احتراماً به آگاهي مي‌رساند: در جلسه مورخ 13/05/88 متشكله در اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران مقرر گرديد، در اسرع وقت در خصوص موارد ذيل توسط اين انجمن اقدام لازم معمول و مراتب به اداره كل مذكور منعكس گردد.
- 1- متحدالشكل نمودن كليه تابلوهاي برنجي سر درب مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل
- 2- تهيه ليست كليه شاغلين مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل اعم از مديران، متصديان و خدمه مربوط
- 3- تهيه كارت شناسايي جهت افراد مندرج در رديف 2

رونوشت: اداره كل محترم حمل و قل و پايانه‌هاي استان جهت استحضار


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 751910

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت اخبار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License