شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

عدم ارايه خدمات به رانندگان وسيله نقليه داراي باك اضافه و خارج از استاندارد

19 مهر 1390
چهار شنبه 12 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: عدم ارايه خدمات به رانندگان وسيله نقليه داراي باك اضافه و خارج از استاندارد

سلام عليكم؛

احترماً به پيوست تصوير نامه‌ شماره 27621/11 مورخ 9/7/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع فوق الاشاره جهت آگاهي و رعايت مفاد نامه مذكور تقديم مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16633/90
- تاريخ نامه: 20/7/90

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران
- به انجمن‌ صنفي كارفرمايان و شركت‌هاي و مؤسسات حمل و نقل داخلي كالاي تهران و ساير

موضوع: عدم ارايه خدمات به رانندگان وسيله نقليه داراي باك اضافه و خارج از استاندارد

سلام عليكم؛

با عنايت به دريافت گزارش‌هاي واصله مبني بر اينكه بعضاً رانندگان شاغل در حوزه حمل و نقل عمومي اعم از بخش مسافربري و يا باربري با خارج نمودن وسايل نقليه خود از حالت استاندارد و نصب باك اضافه و جاسازي مخزن غيرمجاز اقدام به تهيه و توزيع سوخت خارج از شبكه تويع مي‌نمايند. لذا بدين وسيله تأكيد مي‌شود تا به شركت‌ها و تعاوني‌هاي تحت پوشش اعلام فرماييد اكيداً از هر گونه خدمات به اين قبيل افراد جلوگيري به عمل آورده و علاوه بر آن مشخصات وسيله نقليه و راننده مربوطه را با قيد فوريت به اين اداره كل اعلام نمايند.

بديهي است مديران شركت‌ها و تعاوني‌هاي فعال در حوزه حمل و نقل و ظيفه نظارت بر حسن انجام امور را بر عهده دارند و در موارد بروز تخلف احتمالي، موضوع در كميسيون‌هاي موارد 33، 12، 11 و 10 مورد رسيدگي و تصميم‌گيري قرار خواهد گرفت و حداكثر ميزان مجازات مقرر براي متخلفين اعمال خواهد شد.

- فرهاد صالح مديركل
- شماره نامه:‌27621/11
- تاريخ نامه:‌9/7/390


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License