شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تحويل سوخت خودروهاي بين شهري بر اساس كارت هوشمند ناوگان در سيستان و بلوچستان

اول آبان 1390
يكشنبه 23 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: تحويل سوخت خودروهاي بين شهري بر اساس كارت هوشمند ناوگان

سلام عليكم؛

احتراما، عطف به نامه شماره 29165/11 مورخ 17/07/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به پيوست تصوير نامه شماره 19309/61 مورخ 04/07/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان سيستان و بلوچستان مبني بر توزيع سوخت خارج از شبكه بر مبناي كارت هوشمند ناوگان و اطلاعات ثبت شده آخرين بارنامه صادره بر روي كارت هوشمند از تاريخ 03/07/90 ارسال مي گردد، مقتضي است با عنايت به مضمون مذكور در هنگام صدور بارنامه دقت كافي نسبت به تطبيق كامل نوع بارگير با مشخصات كارت هوشمند ناوگان و درج صحيح آن در بارنامه و تطبيق شماره پلاك وسيله با كارت هوشمند با توجه به شماره vin در هنگام صدور بارنامه به عمل آورند.

- رئيس هئيت مديره: حسين احمدي زاده
- تاريخ نامه: 26/07/90
- شماره نامه:16645/90

ادارهاي كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: تحويل سوخت خودروهاي بين شهري بر اساس كارت هوشمند ناوگان در سيستان و بلوچستان

باسلام و احترام:

از آنجائيكه اين اداره كل با همكاري شركت ملي پخش فرآورده‌ هاي نفتي منطقه زاهدان و مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق و توزيع سوخت خارج از شبكه، اقدام به راه اندازي سيستم توزيع سوخت به ناوگان باري علاوه بر كارت هوشمند سوخت بر مبناي كارت هوشمند ناوگان و اطلاعات ثبت شده آخرين بارنامه صادره بر روي كارت هوشمند از مورخ 03/07/90 نموده است. بدينوسيله و به استناد اعلام اجرايي شدن طرح توزيع سوخت به ناوگان مورد بحث از مورخ فوق،خواهشمند است به كليه شركتهاي حمل و نقل كالاي تحت حوزه اعلام تا از صدور هرگونه بارنامه براي كاميونهاي فاقد كارت هوشمند ناوگان و يا كارت هوشمند ناوگاني كه اقدام به اصلاح كارت با آخرين وضيعت پلاك خودرو ننموده است خودداري نمايند. در غير اينصورت توزيع سوخت به اينگونه خودروا ميسر نبوده و مراتب عدم ثبت بارنامه صادره در كارت هوشمند ناوگان به مديريت محترم دفتر حمل و نقل كالا سازمان متبوع و آن مديريت محترم جهت طرخ در كميسيون تخلفات گزارش خواهد شد. لازم به يادآوري است: در اين زمينه شركت‌هاي صادر كننده بارنامه بايد دقت و نظرات لازم (شامل تطبيق كامل نوع بارگير با مشخصات كارت هوشمند ناوگان و درج صحسح در بارنامه ، تطبيق شماره پلاك با كارت هوشمند ناوگان و توجه به شمارهVIN ) را در هنگام صدور بارنامه مكانيزه داشته باشند.

- مدير كل: علي رضا مجرد
- تاريخ نامه:04/07/90
- شماره نامه:19309/61


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License