شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

ارائه‌ي خدمات به اين كاميون كشنده بلامانع است

7 آبان 1390
شنبه 29 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع:‌ ارايه خدمات،

سلام عليكم؛

احتراماً؛ عطف به نامه شماره 31099/11 مورخ 1/8/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند:‌

براساس نامه شماره 5/71/91881 مورخ 19/8/90 دفتر محترم حقوقي و تدوين مقررات و نامه شماره 881181/10 مورخ 14/1/90 رياست محترم شعبه دهم دادگاه حقوقي اروميه، ارائه‌ي خدمات به كاميون كشنده‌ي هوو به شماره انتظامي 213 ع 19 ايران 17 بلامانع مي‌باشد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16698/90
- تاريخ نامه:‌ 4/8/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406056

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License