شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

تعدادي برگه بارنامه‌ي مصرف نشده در زنجان گم شده

9 آبان 1390
دو شنبه 31 اكتبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع:‌ مفقودي بارنامه،

سلام عليكم؛

احتراماً، عطف به نامه‌ شماره 30319/11 مورخ 25/7/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران به آگاهي مي‌رساند:‌

به استناد نامه شماره 12926/67 مورخ 22/6/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان‌هاي زنجان تعداد 10 برگ بارنمه‌ي مصرف نشده از شماله‌ي 909001 تا 909010 سري و/90 مفقود و يا سرقت گرديده است. لذا مقتضي است در صورت مشاهده ضمن عدم ارايه هرگونه خدمات مراتب را سريعاً به نزديكترين واحد نيروي انتظامي اعلام و از نتيجه‌ي اين انجمن را مطلع فرماييد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16712/90
- تاريخ نامه:‌ 4/8/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 419434

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License