شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

شرايط حمل و نقل مواد ناريه

چهار شنبه 9 سپتامبر 2009 بوسيله ى اميد قاسمي

جناب آقاي حسين احمدي‌زاده رياست محترم انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري تهران و حومه طي نامه‌اي به مؤسسه‌ها و شركت‌هاي حمل و نقل كه در جابجايي مواد ناريه فعاليت مي‌كنند، به معرفي آن دسته از اين شركت‌ها از طرف مراجع امنيتي كشور به اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران اشاره كردند.متن نامه در ادامه تقديم مي‌شود:‌

بسمه تعالي

مديريت محترم مؤسسه / شركت حمل و نقل...

موضوع: حمل و نقل مواد ناريه

با سلام:
- احتراماً عطف به نامه شماره 263/م/50 مورخ 20/4/88 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در خصوص موضوع صدرالاشاره به آگاهي مي‌رساند؛ آندسته از مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقلي كه در امر حمل و نقل و جابجايي مواد ناريه فعاليت مي‌نمايند مي‌بايستي قبل از هر گونه حمل و جابجايي مواد مذكور از طرف مراجع امنيتي كشور به اداره كل مربوطه (حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران) معرفي گردند.

رونوشت: اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران بازگشت به شماره نامه صدرالذكر جهت استحضار


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 742247

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت اخبار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License