شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

محدوديت تردد و توقف وسائل نقليه سنگين در شهر كرمان

25 آبان 1390
چهار شنبه 16 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع:‌محدوديت تردد و توقف وسائل نقليه سنگين در شهر كرمان

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 32698/11 مورخ 9/8/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران در ادامه نامه شماره 11295/45 مورخ 2/8/90 اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان كرمان در خصوص موضوع صدرالاشاره جهت آگاهي و اطلاع رساني به كليه رانندگان كه مقصد آن‌ها شهر كرمان بوده و يا قصد عبور از شهرستان مذكور را دارند ارسال مي‌گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16781/90
- تاريخ نامه‌:‌17/8/90

- از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان كرمان
- به ادارات كل حمل و نقل و پايانه‌هاي سراسر كشور

موضوع: ‌‌محدوديت تردد و توقف وسائل نقليه سنگين در شهر كرمان

سلام عليكم،

احتراماً به استناد تصميمات مأخوذه در هفتاد و سومين جلسه شوراي هماهنگي ترافيك استان تهران (تصاوير زير) طرح محدوديت و ممنوعيت تردد وسائط نقليه سنگين در شهركرمان از مورخه 26/6/90 اجرايي گرديده است. لذا خواهشمند است به منظور جلگويري از سرگرداني رانندگاني كه قصد آنان شهر كرمان است و يا قصد عبور از كرمان را دارند، به كليه تشكل‌هاي صنفي كارگرگري و كارفرمايي بخش كالا و مسافر آن استان اطلاع رساني گردد.

- مسعود چميلي سرپرست اداره كل
- شماره نامه:‌11295/45
- تاريخ نامه:‌2/8/90

صورتجلسه‌ي شوراي هماهنگي ترافيك استان

مشخصات جلسه:
- تاريخ جلسه: 6/7/1390
- شماره جلسه: 74
- زمان شروع:30/8
- زمان پايان: 30/10
- محل تشكيل: حوزه معاونت عمراني استانداري
- تعداد اعضاء 13 نفر
- غائبين: -

دستور جلسه:
- 1. پيگيري مصوبات جلسه شماره 73 شوراي هماهنگي ترافيك استان و استماع گزارش دستگاه‌هاي اجرايي در مورد اقدامات انجام شده و ميزان آمادگي دستگاه ذيربط چهت اجراي طرح ممنوعيت تردد و توقف وسايل نقليه سنگين در شهر كرمان
- 2. تصويب محدوده طرح و جداول مربوطه به گروهبندي انواع وسايل نقليه سنگيين مشمول طرح فوق
- 3. بررسي جوانب و تبعات اجراي طرح و اتخاذ تمهيدات و راهكارهاي لازم

رديفمحدوده ممنوعيتزمان اجرامسؤل اجرا
1 محدوده جغرافيايي اعمال ممنوعيت يا محدوديت ورود، تردد و توقف وسايل نقليه سنگين در شهر كرمان، طبق نقشه پيوست، با تعاريف، مشخصات و مختصاتي كه در مقدمه اين صورتجلسه ذكر شده به تصويب رسيد بدون مهلت و از تاريخ اين صورتلجسه پليس راهوار، شهرداري كرمان
2 مقرر شد: تابلوهاي نشوتاري مضوع بند يك صورتجلسه شماره 73 (مورخ 22/6/90 شوراي ترافيك استان) و همچنين تابلوهاي انتظامي ورود كاميون ممنوع در ابتداي خيابان‌هاي منشعب از مرز محدوده‌ ياد شده سريعاً تهيه و نصب گردد حداكثر ظرف دو هفته شهرداري كرمان
3 وسايل نقليه سنگين مشمول طرح، به شرح جداول پيوست عبارتند از:
- ‌گروه اول، خوردهاي مجاز به ورود و تردد در داخل محدوده بدون محدويت زماني مشتمل بر 6 دسته
- گروه دم:‌خودروهاي مجاز به ورود و تردد در داخل محدوده، فقط در بازه زماني 21 (شب) الي 6 صبح روز بعد شامل 11 دسته گروه سوم:‌وسايل نقليه‌اي كه در تمامي ساعات شبانه روز و روزهاي تعطيل ورود و ترددشان در محدوده‌ي جغرافيايي مضوع بند يك ممنوع مي‌باشد
بدون مهلت از تاريخ اين صورتجلسه پليس راهوار
4 اعضاء شورا ضمن تأكيد مجدد بر استمرار و ثبات طرح مصوب، مقرر نمودند:‌كميته كارشناسي شورا مركب از: دبير شوراي هماهنگي ترافيك استان، رئيس پليس راهوار استان، معاون برنامه ريزي و عمران فرمانداري كرمان، معاونت حمل و نقل و ترافيك، شهرداري كرمان، و سرپرست اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان ضمن نظارت مستمر بر اجراي طرح، نسبت به رفع موانع و مشكلات احتمالي ناشي از آن با هماهنگي ساير اعضاء شوراي ترافيك و سازمن‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي و تشكل‌هاي صنفي مرتبط اقدام نمايند به صورت دائم و مستمر 5 عضو كميه كارشناسي شورا
5 اعضاء شوراي هماهنگي ترافيك استان از صدا و سيماي مركز كرمان انتظار دارند نسبت به انعكاس دقيق مسائل و مشكلات ناشي از تردد و سائل نقليه سنگين در نواحي مسكوني كرمان و روشنگري افكار عمومي جامعه در اين زمينه (مشكلات احتمالي ناشي از اجراي طرح و نظرات، پيشنهادها و انتقادها رانندگان و صاحبان مشاغل مرتبط و ساير ذيفعان را به صورت همزنان و متعادل بازگو نمايد) به صورت دائم و در فرصت‌هاي مناسب سازمان صدا و سيماي مركزي كرمان

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 416534

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License