شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات طبق تصميم بيست و ششمين نشست كميسيون ماده يازده

25 آبان 1390
چهار شنبه 16 نوامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديرن محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ارسال فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات،

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه‌ شماره 34086/11 مورخ 18/8/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، در خصوص موضوع صدرالاشاره به آگاهي مي‌رساند:

بر اساس نامه شماره 5/71/103628 مورخ 15/8/90 مديركل محترم حقوقي و تدوين مقررات به پيوست ليست رانندگان محروم از دريافت خدمات كه در بيست و ششمين جلسه كميسيون ماه 11 مورخ 19/7/90 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گرفت ارسال مي‌گردد. مقتضي است ضمن دانلود اطلاعات افراد محروم از دريافت خدمات در ابتداي هر ماه، از دادن هرگونه خدمات به رانندگان مشروحه‌ در ليست مذكور تا زمان سپري شدن مدت محرومت خودداري گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه: 16830/90
- تاريخ نامه: 25/8/90

فهرست رانندگان محروم از خدمات از اول آذر 90 طبق تصميم بيست و ششمين كميسيون ماده 11 در تاريخ 19/7/1390
رديفنام و نام خانوداگيمحل اقامتشماره كارت هوشمندمدت محروميت/ماهتاريخ خاتمه محروميتعنوان تخلف
1 محمد يوسفي مركزي 1927456 3 1/12/1390 حمل بار اضافه بر ظرفيت مجاز
2 ابراهيم احمدنيا مركزي 1979699 1 ا/10/1390 حمل بار با وسيله نقليه فاقد تجهيزات ايمني
3 اكبر رجايي اردبيل 1291098 2 1/11/1390 حمل بار ترافيكي بدون اخذ پروانه عبور و ورود به آزاد راه
4 احمد ايل سعادتمند قم 158627 1 1/9/1390 حمل بار با وسيله‌ نقليه فاقد تجهيزات ايمني
5 داود حميدي همدان 1177941 4 1/1/1391 بي‌احتياطي ناشي از عدم رعايت نكات ايمني و تصادف منجر به فوت 5 نفر
6 محمد علي حجتي مروست يزد 2051813 1 ا/10/1390 حمل بار با وسيله نقليه فاقد تجهيزات ايمني
7 محمود ناروئي سيستان و بلوچستان 1216557 1 1/9/1390 جابجايي بار بدون داشتن بارنامه
8 هوشنگ چاكرالحسيني يزد 1285639 3 1/12/1390 واگذاري برگ فعاليت به غير
9 حسن قاسمي اصفهان 21104755 2 1/11/1390 جابچايي مسافر بدون داشتن بارنامه
10 فيض‌الله شه‌بخش سيستان و بلوچستان 2367452 1 1/11/1390 جابجايي بار بدون داشتن بارنامه
11 محمد ميرشكار سيستان و بلوچستان 1103060 2 1/11/1390 جابجايي بار بدون داشتن بارنامه
12 مسعود ريگي سيستان و بلوچستان 3112930 1 1/10/1390 جابجايي بار بدون داشتن بارنامه
13 سيد محمد حسيني خراسان جنبوي 1753050 3 1/12/1390 واگذاري برگه‌ فعاليت به غير

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License