شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات بر اساس تصميم‌ بيست و پنجمين جلسه كميسيون ماده يازده

10 آدر 1390
پنج شنبه 1 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ارسال فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات

با سلام؛

احتراماً، عطف به نامه شماره 33972/11 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، در خصوص موضوع صدرالاشاره در ادامه ليست رانندگان محروم از دريافت خدمات كه در بيست و پنجمين جلسه كميسيون ماده 11 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گرفت ارسال مي‌گردد. مقتضي است ضمن دانلود اطلاعات افراد محروم از دريافت خدمات در ابتداي هر ماه،‌ از دادن هرگونه خدمات به رانندگان مشروحه در ليست مذكور تا زمان سپري شدن مدت محروميت خودداري گردد.

- حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16896/90
- تاريخ نامه:‌6/9/90

فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات از اول آذر 1390 بر اساس تصميم‌ بيست و پنجمين جلسه كميسيون ماده يازده مورخ 12/7/1390
رديفنام و نام خانوادگيمحل اقامتشماره كارت هوشمندمدت محروميت/ماهتاريخ خاتمه محروميتعنوان تخلف
1 محمد پيرزادي لرستان 2161967 1 1/10/1390 جابجايي مسافر بدون تجهيزات ايمني
2 محمد سلماني خراسان شمالي 1777193 6 1/3/1390 بي‌احتياطي از سرعت مطمئنه و تصادف منجر به فورت 4 نفر و مجروح شدن 8 نفر
3 مجيد سليماني همدان 2120257 2 1/11/1390 جابجايي مسافر با وسيله نقليه‌ فاقد كارت معاينه فني
4 رضا قيصري مركزي 2117575 2 1/11/1390 حمل بار اضافه بر ظرفيت مجاز
5 جوا چلبي مركزي 1896039 2 1/11/1390 حمال بار اضافه بر ظرفيت مجاز
6 نصراله الصاق شهرضا اصفهان 2141324 3 1/12/1390 حمل محموله بدون مهار مناسب
7 عليرضا پور محمديان هراتي يزد 1281771 2 1/11/1390 حمل با با وسيله نقليه فاقد تجهيزان ايمني
8 قاسمعلي نظري مركزي 1157756 1 1/10/1390 حمل بار با وسيله نقليه فاقد تجهيزات ايمني
9 اسماعيل چشم ميشي مركزي 2069795 2 1/11/1390 جابجايي مسافر با وسيله نقليه فاقد كارت معاينه فني و بيمه نامه شخص ثالث
10 مرتضي ارشدي مركزي 1168246 1 1/10/1390 حمل بار اضافه بر ظرفيت مجاز
11 يارحسن گودرزي خوزستان 1177244 6 1/3/1391 بي‌احتياطي و تصادف منجر به فوت 2 نفر و جرح 4 نفر
12 علي سفيد كش قزوين 1242992 3 1/12/1390 جمل با اضافه بر ظرفيت مجاز
13 سجاد مرادي لرستان 1783599 2 1/11/1390 حمل محموله ترافيكي در ساعت غيرمجاز
14 محمود محمد خانلو قزوين 2269360 2 1/11/1390 حمل محموله ترافيكي بدون اخذ پروانه عبور
15 بلال حبشي خوزستان 1285606 2 1/11/1390 حمل محموله ترافيكي بدون اخذ پروانه عبور

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 405705

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License