شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

الزامي بودن درج كد 5 رفمي مؤسسه/شركت حمل و نقل در محل شناسه فيس‌هاي واريزي جهت پرداخت بيمه تكميلي عمر و درمان رانندگان ناوگان جاده‌اي كشور

23 آذر 1390
چهار شنبه 14 دسامبر 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: الزامي بودن درج كد 5 رفمي مؤسسه/شركت حمل و نقل در محل شناسه فيس‌هاي واريزي جهت پرداخت بيمه تكميلي عمر و درمان رانندگان ناوگان جاده‌اي كشور

سلام عليكم؛

احتراماً،‌ عطف به نامه شماره 7626/90/الف/ك مورخ 20/9/90 كانون محترم انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركمت‌هاي حمل و نقل داخلي كشور در خصوص موضوع صدرالذكر به آگاهي مي‌رساند: به منظور سهولت در كنترل فيش‌هاي واريزي بيمه تكميلي رانندگان بار كشور جهت جلوگيري از تضييع حقوق كليه مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل، از تاريخ 1/10//90 پرداخت فيش‌هاي واريزي در كليه شعب بانك ملي به شرح ذيل انجام مي‌پذيرد:

در هنگام تكميل فيش واريزي بيمه تكميلي عمر و درمان رانندگان بار كشور توسط مسؤل مؤسسه/شركت حمل و نقل، درج كد پنج رقمي مؤسسه/شركت حمل و نقل در قسمت شناسه واريزي الزامي مي‌باشد (طبق نمونه‌ي زير). لذا تأكييد مي‌گردد بعد از پرداخت وچه و تحويل رسيد از متصدي بانك، اطلاعات چاپ شده روي فيش واريزي كد 5 رقمي مؤسسه/شركت حمل و نقل كنترل و بررسي شود.

نكته مهم: عدم درج صحيح كد 5 رقمي‌ مؤسسه/شركت حمل و نقل سبب مي‌‌گردد مبلغ فيش واريزي به حساب مؤسسه/شركت حمل و نقل ديگري منظور شود. لذا خواهشمند است در اين زمينه دقت كافي به عمل آيد.

- حسين احمدي‌ زاده رئيس هيأت مديره
- شماره نامه:‌16969/90
- تاريخ نامه: 23/9/90


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 406056

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License